fbpx

Technisch Manager UAV(-GC) contracten

Gooise Meren
Fulltime

Standplaats: Gooise Meren
Duur van de opdracht:
12 maanden
Start: 2 maart 2020
Optie tot verlenging:
2 maal 12 maand(en)
Uren per week:
36 uur
Solliciteren tot en met:
maandag 10 februari 2020

Functieomschrijving

De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) bestaat uit twee teams: het team Realisatie en het uitvoerende team Beheer en Service (B&S). Het Team Realisatie bestaat uit ca. 20 FTE en is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen. Het team Realisatie is aan het professionaliseren, daartoe zijn de taken onderverdeeld in team Assetmanagement en team Projecten.

Het team Projecten heeft ervoor gekozen om zich volgens het Integraal Project Management (IPM) model te organiseren. Binnen dit team zijn we op zoek naar aanvullende IPM rollen voor de uitvoering van de projectenportefeuille. De projecten bestaan voornamelijk uit investerings-, vervangings- en herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte waarin vanuit de integrale gedachte alle disciplines worden meegenomen. Binnen de afdeling BORG wordt gewerkt met verschillende contractvormen waaronder RAW (UAV), geïntegreerde contracten (UAV-gc) en bouwteams.

Als Technisch Manager ben je verantwoordelijk voor de technische inbreng in projecten. Je zorgt voor de totstandkoming van het technisch inhoudelijke deel van projecten en dat kaders vanuit Beleid en Assetmanagement worden toegepast en vertaald naar technische specificaties. Je coördineert de werkzaamheden op het gebied van techniek en waarborgt de kwaliteit gedurende het hele project. Voor het onderdeel techniek ben je intermediair tussen het projectteam, de beheerorganisatie en externe partijen. De aan opdrachtnemers uitbestede werkzaamheden toets je gespecificeerd en inhoudelijk. Dit vereist zowel voldoende technische kennis als vakinhoudelijke proceskennis. Daarnaast ben je VCA-VOL gecertificeerd.

Verder lever je een bijdrage aan het risicomanagement in de projecten en ben je verantwoordelijk voor het signaleren en beheersen van de technische risico’s en sparringpartner van het team op planning, risico’s en organisatie. Ook draag je bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Je hebt een coachende rol voor collega technisch manager(s) en werkt samen met de medewerkers van de teams Projecten en Assetmanagement aan het verbeteren en standaardiseren van het Technisch Management. Je deelt actief kennis en ervaringen op jouw vakgebied.

De Technisch manager is verantwoordelijk voor de volgende werkprocessen: 

 • Configuratiemanagement
 • Technische conditionering
 • Definitie
 • Ontwerpen

Het accent ligt op de volgende werkzaamheden:

 • Ophalen van technische wensen of eisen voor de programma’s van eisen / uitgangspunten van projecten en ontwikkeling en standaardisatie van (technische) kaders in samenwerking met Assetmanagement en Beleid;
 • Eerste aanspreekpunt voor de assetmanagers vanuit het team Projecten;
 • Inventariseren bij o.a. de assetmanagers van de verschillende technische, functionele en ruimtelijke wensen of eisen om te komen tot een consistent uitvoeringsontwerp, bestek of vraagspecificatie (inclusief onderbouwing en vastlegging van gemaakte keuzes en beslissingen) die door derden worden opgesteld;
 • Coördinatie en beoordeling van de benodigde technische onderzoeken voor de technische conditionering van het project;
 • Aansturing van en aanspreekpunt voor gecontracteerde ingenieursbureaus op het gebied van techniek;
 • Kwaliteitsborging van geleverde producten door ingenieursbureaus en andere adviesbureaus;
 • Het (periodiek) toetsen van het ontwerp of aan de gestelde eisen wordt voldaan;
 • Beoordelen van SSK-ramingen in relatie tot ontwerpproducten;
 • Adviseren over meer- / minderwerk of verzoeken tot wijzigingen aan de contractmanager;
 • Samenwerken met de overige IPM-teamleden om zo efficiënt mogelijk het projectresultaat te behalen;
 • Bewaken van de technische uitvoering van het ontwerp tijdens de realisatie;
 • Bijdragen aan het ontwikkelen, toepassen en borgen van kennis en expertise op het technische vakgebied in de gemeentelijke organisatie;
 • Coachen van medewerkers van de gemeente op het gebied van technisch management. Specifiek het inhoudelijk aansturen en begeleiden van de technisch manager die nog in opleiding is.

Eisen

 • Persoonlijk geschreven motivatiebrief door de kandidaat zelf. Deze dient verwerkt te zijn in het cv;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als technisch projectleider of technisch manager op het civieltechnische vakgebied;
 • Een afgeronde opleiding in de richting van civiele techniek op minimaal mbo niveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen een overheidsinstelling
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met het realiseren van (multidisciplinaire) infrastructuur projecten
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met technisch management in de volgende contractvormen: Bouwteam-, UAV- en UAV-gc contracten
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met de aansturing van extern ingehuurde ingenieursbureaus en risico gestuurd werken

In het CV moet blijken dat u aan alle eisen voldoet.

Competenties

 • Zelfstandigheid
 • Zelforganisatie
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Communicatief
 • Overtuigingskracht

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

Contact

15 + 8 =