fbpx

Senior Wabo-vergunningverlener

Zoetermeer
Fulltime

Functietitel: Senior Wabo-vergunningverlener
Standplaats: Zoetermeer
Duur van de opdracht: zes maanden
Optie tot verlenging: twee maal vijf maanden
Uren per week: 36
Solliciteren kan tot en met: dinsdag 31 maart 2020

Werkzaamheden

Je taken bestaan onder andere uit het beoordelen en afhandelen van aanvragen van complexe omgevingsvergunningen voor:

 • bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
 • tijdelijke, binnen- of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
 • overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.

Verder verricht je werkzaamheden die wegens een adequate beoordeling en afhandeling van de genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft (waar nodig):

 • regisseren en bewaken van de procesvoortgang (en de integraliteit) van de vergunningverlening;
 • controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
 • toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
 • beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
 • zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door zo nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van in- en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
 • opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) samen met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester et cetera);
 • opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid et cetera) voor de jurist vergunningverlening;
 • organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
 • inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

Verder behoort tot je takenpakket het beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen aangaande slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft:

 • verrichten van relevante werkzaamheden die hierboven vermeld zijn;
 • beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt een afgeronde hbo-bacheloropleiding op het gebied van bouwkunde.
 • Je hebt minimaal Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 en 2 afgerond.
 • Je hebt kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en Handhaving.
 • Je hebt een afgeronde aanvullende cursus Bouwbesluit of Bouwverordening.
 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring als senior medewerker vergunningsverlening, opgedaan in de afgelopen zes jaar.
 • Je hebt werkervaring met of kennis van Squit XO.
 • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij deze gemeente, dan wel zal je met het aangaan van deze opdracht niet uitkomen op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden.
 • Je vermeldt minimaal twee relevante referenties op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).

Benodigde competenties

 • Je bent oplossingsgericht.
 • Je bent zelfstandig.
 • Je hebt organiserend vermogen.
 • Je bent omgevingsbewust.
 • Je kunt bewust risicogestuurd werken.
 • Je bent politiek sensitief.
 • Je bent daadkrachtig.
 • Je bent flexibel.
 • Je kunt onder druk presteren.
 • Je bent een teamspeler.

Goed om te weten

De gemeente verzoekt om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar:
+31 (0)6 25 34 74 25 of mail je cv naar cv@axiflex.nl