fbpx

Senior projectmanager IV-opgave Nieuwe Amsterdamse Aanpak Inburgering

Amsterdam
Parttime

Optie tot verlenging: ja, zes tot twaalf maanden
Uren per week: 24-36
Solliciteren tot en met: 8 maart 2020
Contractduur: 12 maanden

Functieomschrijving

In juli 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangekondigd dat het inburgeringsstelsel aangepast wordt. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten meer regie op de inburgering. Gemeenten kopen in dit nieuwe stelsel onder andere zelf inburgeringstrajecten in en worden verplicht statushouders gedurende de eerste periode na aankomst in de stad te ‘ontzorgen’. De gemeente Amsterdam bereidt zich nu al voor op de nieuwe Wet inburgering. Waar mogelijk werkt de gemeente Amsterdam al in de geest van het nieuwe stelsel. Naar verwachting gaat de nieuwe Wet inburgering per januari 2021 in.

Hoofddoelstelling van de IV-opgave Nieuwe Amsterdamse Aanpak Inburgering is:

Het realiseren van de informatievoorziening gebaseerd op de nieuwe wet inburgering vanaf december 2020. Daarnaast bereiden we nu al voor op de inburgering in combinatie met bestaande uitvoering P-wet. In dat verband is er behoefte aan doorontwikkeling van data/informatie/monitoring.

De subdoelstellingen zijn (in willekeurige volgorde):

 • De Informatievoorziening moet schaalbaar, aanpasbaar en uitbreidbaar zijn. De dienstverlening aan de inburgeraars blijft zich ook na 1 januari 2021 ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de Informatievoorziening die per december 2020 gerealiseerd is, verder ontwikkeld en aangepast kan worden. Door de doelarchitectuur toe te passen, houden we rekening met die schaalbaarheid en aanpasbaarheid.
 • Het toekennen van autorisaties op de informatievoorziening moet beheersbaar blijven. De gemeente Amsterdam werkt samen met ketenpartners, die op de een of andere manier gebruik gaan maken van de informatievoorziening of die toegang tot de gegevens nodig hebben. Er is een gezonde balans nodig tussen beheersbaarheid, werkbaarheid en bescherming van privacygevoelige maatregelen. De bouwblokken uit de doelarchitectuur zullen gaan helpen hier een toekomstbestendige oplossing te realiseren.
 • De informatievoorziening wordt ingericht in het volgende applicatielandschap. Intern: Raak (RMW) Re-integratie systeem, Socrates Uitkering systeem, Sherlock Handhaving systeem, EDISA Oude cvs Inburgering en Basisregistratie Personen. Extern: TVS (Inzage systeem van COA), de portals ISI en PVT van DUO, OASE (Examensysteem van DUO) en Mijn Inburgering (klantportaal DUO).
 • De informatievoorziening dient koppelbaar te zijn met meerdere en verschillende partijen. De gegevens moeten uitwisselbaar zijn. Ook hier zullen de bouwblokken uit de doelarchitectuur als leidraad gaan gelden om een effectieve, toekomstbestendige en onderhoudbare oplossing te kiezen.
 • Begeleiden van de business bij het bepalen van de IST en de SOLL-situatie en het doorvoeren van de gewenste veranderingen in het nieuw proces.

Werkzaamheden:

 • draagt zorg voor de inhoudelijke en de beheersmatige planning van het project. Bewaakt de voortgang en scope van het project;
 • draagt zorg voor de realisatie van het project en de projectdoelstelling;
 • stuurt projectgroepleden en leverancier(s) aan;
 • legt verantwoording af aan de stuurgroep, legt tijdig voorstellen aan de stuurgroep voor, zodat de voortgang van het project behouden blijft;
 • houdt stakeholders en belanghebbenden betrokken;
 • creëert de optimale condities om het project te kunnen realiseren.

Eisen

 • Je werkt en denkt minimaal op hbo- of wo-niveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of diploma.
 • Je neemt in jouw sollicitatiebrief een motivatie op waaruit blijkt waarom deze opdracht door jou goed kan worden uitgevoerd, welke relevante werkervaring wordt ingebracht en hoe deze ook aansluit bij de kwaliteitswensen.
 • Je bent PRINCE2-gecertificeerd.
 • Je hebt kennis van één of meerdere van de genoemde applicaties.
 • Je hebt in de afgelopen tien jaar minimaal zeven jaar werkervaring als senior projectmanager in het afstemmen met veel stakeholders over gewijzigde/nieuwe werkprocessen en de daaropvolgende applicatieverandertrajecten.
 • Je bent bekend met de diensten en producten van het cluster Sociaal met name van Inburgering en Statushouders.
 • Je hebt de laatste tien jaar minimaal twee jaar relevante werkervaring opgedaan binnen een grotere gemeente (meer dan 100.000 inwoners) óf een qua omvang en complexiteit vergelijkbare organisatie. Kennis van en ervaring met complexe gemeentelijke processen is een pré.
 • Je bent bekend met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van inburgering.
 • Je vermeldt minimaal één relevante referentie op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).
 • Je hebt in de afgelopen twee jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

In het CV moet blijken dat je aan alle eisen voldoet.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

Contact

3 + 1 =