fbpx

Projectleider Energietransitie

Rijswijk
Fulltime

Standplaats: Rijswijk
Duur van de opdracht: 12 maanden
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Uren per week: 36
Solliciteren tot en met: woensdag 5 februari 2020

Axiflex zoekt voor gemeente Rijswijk een projectleider energietransitie.

Functieomschrijving

Heb jij de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan één van de grootste opgaven van deze tijd en wil jij meebouwen aan de ambitie van Rijswijk om in 2050 een klimaatneutrale en aardgasvrije stad te zijn? We zijn op zoek naar een stevige, enthousiaste en gedreven projectleider Energietransitie. Als projectleider sta je voor een uitdagend en ambitieus project waarin het proces, inhoud en omgeving om je aandacht vragen. Rijswijk staat nog aan het begin van de opgave om samen met onze inwoners, professionele stakeholders en de regio een breed gedragen en uitvoerbare Transitievisie Warmte op te stellen. Het in februari 2020 door de raad vast te stellen Basisdocument Energietransitie Rijswijk geeft hiervoor de contouren. Tegelijkertijd spelen er al concrete projecten en kansen, met name de kans om met een lokaal te ontwikkelen warmtenet aan te sluiten op de Leiding door het Midden.

De aanpak moet deels nog uitgevonden te worden, waarbij jij leidend bent in het opzetten van een interne projectorganisatie, externe samenwerkingsverbanden en een wijkaanpak. Dat zal niet altijd makkelijk gaan, maar van tegenstand krijg jij energie!

Het team Energietransitie zal bestaan uit een projectleider en twee beleidsmedewerkers, in samenwerking met een brede (nog te vormen) interne projectgroep met onder meer collega’s van Bereikbare Stad, Communicatie, Economische Zaken, Gebiedsregie, Grondzaken, Juridische zaken, Maatschappelijk Vastgoed, Ruimte en Stadsbeheer. Samen met het team geef je in de komende twee jaren uitvoering aan verschillende deelprojecten:

 • Procesaanpak, coördinatie en totstandkoming Transitievisie Warmte, die eind 2021 vastgesteld zal worden;
 • Opstart en uitrol van een communicatie- en participatieplan om de inwoners, organisaties en bedrijven van Rijswijk te horen en een stem te geven in de opgave;
 • Positiebepaling van Rijswijk in het regionale RES-traject;
 • Onderzoek en voorbereiden besluitvorming over de aanleg van een lokaal warmtenet (businesscase), met de Leiding door het Midden als bron;
 • Voeren van de gesprekken over afname van warmte uit de Leiding door het Midden met de zes aanliggende gemeenten, de Gasunie, de provincie, potentiële leveranciers en potentiële warmteafnemers (waaronder de lokale woningcorporaties);
 • Formaliseren van de samenwerking met corporaties, gericht op participatie in de ontwikkeling van een lokaal warmtenet;
 • Meewerken aan energieconcepten voor nieuwbouw- en transformatiegebieden, bedrijventerreinen, het eigen maatschappelijk vastgoed;
 • De verdere uitwerking van de Transitievisie Warmte naar concrete plannen.

Daarnaast ben je voor een gedeelte van de tijd projectleider voor het inpassingsproces van de Leiding door het Midden, inclusief de infrastructuur rond een afnamepunt (wos) door Rijswijk, onder aansturing van het team Ruimtelijk Beleid. Voor de wos zelf moet een businesscase worden opgesteld.

Verder verwachten we dat je de uitgangspunten die wij in de transitie hanteren goed in het oog houdt. Rijswijk stelt in de energietransitie de betaalbaarheid en het comfort voor de inwoners voorop. Ook vinden wij het belangrijk dat we onze inwoners intensief betrekken, open en transparant communiceren en willen wij nauw samenwerken met alle relevante partijen.

Wat we van je verlangen (eisen):

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Een afgeronde opleiding op het gebied van de ruimtelijke sector, bestuurskunde of op het gebied van energie / duurzaamheid op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als project / programma / procesmanager op het gebied van energietransitie bij een overheidsorganisatie of een organisatie binnen het werkgebied energietransitie / verduurzamen van de bebouwde omgeving in de afgelopen 8 jaar.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar.

Competenties

 • Analytisch
 • Contactueel sterk
 • Omgevingsbewust
 • Politiek sensitief
 • Resultaatgericht
 • Verbinder

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

Contact

2 + 3 =