fbpx

Projectleider artificiële intelligentie

Den Haag
Fulltime

Start: 15-4-2020 – 31-12-2020
Optie tot verlenging:
Ja
Uren per week:
36 uur
Solliciteren tot en met:
29 maart 2020

Organisatie

Programma AI: waardevolle AI voor gezondheid VWS wil samen met de zorgpartijen de juiste zorg op de juiste plek realiseren. Voor iedereen, nu en in de toekomst. Het gebruik van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) kan ons daarbij helpen. Als we de potentie van AI omzetten naar daadwerkelijk ervaren waarde voor patiënten, zorgverleners en burgers heeft dat enorme impact op de kwaliteit van onze zorg. Het VWS programma Waardevolle AI voor gezondheid helpt zorgpartijen deze potentie van AI te verzilveren.

Bijvoorbeeld door bij initiatieven uit het veld aan te sluiten die opschaling en zinvol gebruik van AI in medische hulpmiddelen mogelijk maken. Het verhogen van het bewustzijn over de mogelijkheden van (het werken met) AI is een voorwaarde om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Actieleren met het veld helpt om te weten waar men in de praktijk tegen aanloopt en helder te krijgen wat er wel of wat er niet kan. En welke rol de overheid hierin heeft. Zo kunnen we samen bouwen aan mensgerichte ontwikkeling van betrouwbare AI voor gezondheid.

Het programma valt onder de directie Informatiebeleid (DI) van het Ministerie van VWS. Deze directie stelt het informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in Rijksbrede onderwerpen op dit gebied. DI coördineert informatie en ICT-onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sectorbrede afstemming en prioritering. Daarnaast ontwikkelt DI kaders voor informatie en ICT-activiteiten en toetst deze. Binnen DI zijn vier VWS-brede programma’s ondergebracht die onderling ook samenhang hebben dan wel moeten krijgen: Waardevolle AI voor gezondheid, Internationaal, Toegang en Gegevensuitwisseling.

Functieomschrijving

Het programma is ingericht vanuit een actielerende insteek, dat wil zeggen dat we inzetten op cocreatie met het veld en het aanjagen van opschaalbare initiatieven. Langs ongeveer 15 actielijnen werkt het programmateam met nog te vormen actieteams in het veld om samen te werken aan hulpmiddelen, coalities en bewustwordingsactiviteiten om de ervaren waarde(creatie) door benutting van AI in de praktijk te verhogen. Denk aan hulpmiddelen om de handelingsruimte helder te maken, governance in te richten of bijvoorbeeld de inkoop van AI te beoordelen. Het kleine, professionele programmateam initieert of sluit aan bij actieteams, zorgt voor verbinden en een actiegerichte aanpak vanuit een leidende of aanjagende rol. Ze beschrijven het beoogde resultaat per actie, voeren regie hierop, zetten opdrachten uit en scheppen kaders voor de actieteams. Als projectleider ben jij volwaardig lid van het programmateam en neem je voor enkele acties de regie op je of fungeer je als buddy voor een andere projectleider. Samen stuur je op cohesie en faciliteer je de actieteams uit het veld zodat zij het beoogde resultaat via een actielerende aanpak kunnen realiseren. Op basis van je kennis van de zorg en je netwerkvaardigheden kun je mensen uit het veld mobiliseren om deel te nemen aan de actieteams waar jij verantwoordelijk voor bent. Inzichten, kansen en risico’s die uit de acties naar voren komen, weet jij te vertalen naar beleidsinput voor je beleidscollega’s bij de directie.

Taken

Als teamspeler werk je samen met de andere programmaleden aan en neem je verantwoordelijkheid voor:

 • Actielijnen uitzetten naar actieteams in het veld om de waarde(creatie) van AI voor gezondheid te vergroten en helder beschrijven van de beoogde resultaten;
 • Waar nodig mobiliseren van mensen uit het veld om deel te nemen aan de actieteams, zodat er voldoende draagkracht is om succesvol resultaat neer te zetten;
 • Voeren van regie en/of faciliteren van het actieteam middels een actielerende aanpak;
 • Voorbereiden van de verwachte acties en rapporteren over de (tussentijdse) resultaten in de maandelijkse sprintstart en -review;
 • Communicatie over de actielijnen intern en extern;
 • Verbinding leggen met andere lopende relevante programma’s intern en extern;
 • Zelf acties uitvoeren op het gebied van kennisverspreiding over AI en bijdragen aan wegnemen van ervaren belemmeringen;
 • De beleidscollega’s of ambtelijke top voorzien van informatie en advies op het onderwerp AI voor gezondheid;
 • Volgen en vertalen van externe ontwikkelingen en trends over AI binnen en buiten de zorg;
 • Helpen borgen van de uitkomsten uit de actielijnen in het veld of waar nodig binnen het ministerie van VWS.

Profiel

 • Je hebt kennis en ervaring van actielerend projectmatig/programmatisch werken, bij voorkeur binnen de zorg of de overheid;
 • Je hebt goede verbindende en analytische vaardigheden en bent gericht op het vormen van draagvlak en cohesie met andere partijen en mensen;
 • Je bent doel- en resultaatgericht, weet van aanpakken, en werkt agile planmatig;
 • Je hebt sterke affiniteit of ervaring met AI, bij voorkeur binnen de zorg;
 • Je hebt affiniteit met medisch-technologische ontwikkelingen;
 • Je bent initiatiefrijk, ondernemend ingesteld en je signaleert kansen die je kan verzilveren;
 • Je kunt goed het overzicht bewaren en verbanden leggen met wat er speelt in de verschillende actielijnen;
 • Je bent kritisch en overtuigend, durft ‘tegen te denken’

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • WO werk- en denkniveau
 • Relevante, aantoonbare ervaring in gelijksoortige functie of opdrachten
 • Ervaring in de zorg
 • Vaardig in Engelse taal
 • Vanaf 15 april 2020 inzetbaar
 • Minimaal 32 uur per week inzetbaar
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met actielerend projectmatig/programmatisch werken
 • Je hebt aantoonbare affiniteit of ervaring met Al, bij voorkeur binnen de zorg

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar:
+31 (0)6 40 46 00 27 of mail je cv naar cv@axiflex.nl