fbpx

Programmeur Openbare Ruimte

Amsterdam
Fulltime

Standplaats: Amsterdam
Duur van de opdracht:
zsm – 1 jaar na startdatum
Optie tot verlenging:
Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar
Uren per week:
36 uur
Solliciteren tot en met:

Functieomschrijving

Programmeur Openbare Ruimte

Ben jij die gedreven persoon die ervoor zorgt dat de openbare ruimte van Amsterdam ,  functioneel, aantrekkelijk en  duurzaam blijft?  Heb je ervaring met procesmanagement en ben jij op korte termijn beschikbaar? Dan zoeken we jou!
 
Als programmeur openbare ruimte breng je de plannen  van alle assets zoals wegen, , groen, bruggen, en verlichting in beeld. Samen met de collega’s uit onder meer de assetteams leg je de plannen per asset naast elkaar en analyseert deze om tot een helder voorstel te komen voor de instandhouding van onze prachtige stad.
 
Je stakeholders zijn o.a. assetmanagers, asset programmeurs,  dagelijks beheerders, programmamanagers fysiek, ambtelijk opdrachtgevers, adviseurs stedelijke programmering, gebiedsmanagers en  beleidsadviseurs. Daarnaast overleg je ook met de collega’s die bij Metro en Tram en Waternet bezig zijn met de programmering. Ieder heeft eigen ideeën over welke werkzaamheden in de openbare ruimte van onze stad plaats moeten vinden. Op natuurlijke wijze weet je ieders belangen te achterhalen en creëer je onderling begrip als die belangen conflicteren. Al je bevindingen en opgehaalde informatie vertaal je naar een integraal instandhoudingsplan voor openbare ruimte voor de komende 4 jaar. Natuurlijk sluit dit plan aan bij de bestuurlijke ambities binnen het coalitieakkoord en de begroting. Het eindproduct is de Rapportage Programma Stadbehoud die als input  dient voor het aanvragen van de nieuwe budgetten die nodig zijn voor de besloten activiteiten van het komende jaar
 
In de afstemming van het programma met onze eigen assetteams en andere asseteigenaren geef je helder aan waarom je bepaalde keuzes maakt en wat de impact hiervan is. Ook bied je alternatieven. Voor de uitvoering draag je de portefeuille over aan je collega’s binnen Stedelijk Beheer en Stadswerken.  Jouw team, Openbare Ruimte , is relatief nieuw. Processen zijn daarom nog in ontwikkeling . Jij stuurt samen met je collega’s op het programmeerproces  met  bijbehorende overleggen aan voor alle assets en arealen.

Werkzaamheden

Algemeen

 • Je maakt voorstellen voor het bestuur van Amsterdam voor het integrale programma van alle beheeractiviteiten en projecten in de openbare ruimte in het kader van groot onderhoud/vervanging.
 • Je stuurt samen met je collega’s op het programmeerproces en stuurt de hiervoor benodigde afstemmingsoverleggen aan.
 • Je voert de regie op het programmeerproces voor de assets in de openbare ruimte binnen de kaders van de stedelijke programmering van Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) en afgestemd op de stedelijke P&C-cyclus.

 
Strategische fase

 • Na afstemming met Assetmanagers, beheerders en stakeholder stel je samen met je directe collega’s de inhoudelijke toekomstige knelpunten vast.
 • Je maakt in overleg met de collega’s in de assetteams een voorstel voor benodigde middelen met onderbouwing  en geeft aan welke maatregelen per asset en gebied voor de  openbare ruimte nodig zijn voor de komende 4 jaar.
 • Je zorgt voor doorgeleiding van het programma naar een proces met geografische weergave  voor visuele  inzage.
 • Je draagt de gehele (besloten) portefeuille over aan de assetorganisatie van V&OR en de uitvoeringsorganisaties van Stadswerken en het Amsterdamse bos.

 
Tactische fase

 • Je coördineert de verrijking van de maatregelen uit technische noodzaak met de functionele eisen uit het gebied (Gebiedsinput)
 • Je toetst en ordent deze maatregelen op de beleidsdoelstellingen van Amsterdam (functionele, aantrekkelijke, duurzame, participatieve en kostenefficiënte stad).

 
Operationele fase

 • Je toetst de inbreng van de beheerders/ vakspecialisten  per asset in het instandhoudingsprogramma via een  uniform proces voor de uitvoeringsorganisaties van V&OR, Stadswerken en het Amsterdamse Bos.
 • Je faciliteert de samenwerking tussen de assets, overige stakeholders en gebiedsbeheerders om zo tot een complete programmering te komen.
 • Je ondersteunt de totstandkoming van de rapportage programma Stadsbehoud

Eisen

 • Minimaal twee referenties (organisatie, naam en contactgegevens)

 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

 • Je bent in het bezit van een erkend HBO diploma.

 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met assetmanagement.

 • Je hebt ervaring met de bestuurlijk-politieke arena en het gebiedsgericht werken binnen de gemeente Amsterdam.

 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke rol opgedaan.

 • Je hebt  ervaring met P&C cyclus (begroting en jaarrekening) en kosten van beheer openbare ruimte (kostenkengetallen, SSK).

In het CV moet blijken dat u aan alle eisen voldoet.

Competenties

 • overtuigingskracht
 • relatiebeheer
 • samenwerken
 • initiatief
 • politiek-sensitief
 • analytisch

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

 

Contact

13 + 14 =