fbpx

Programmamanager Hallo Werk

Rotterdam
Parttime

Standplaats: Rotterdam 
Duur van de opdracht: 
tot en met 31 december 2020
Start: Naar verwachting medio februari 2020
Optie tot verlenging:
ja, namelijk 1 * 12 maanden
Uren per week:
20 uur
Solliciteren tot en met:
donderdag 13 februari 2020

Functieomschrijving

HalloWerk wordt op dit moment in Rotterdam en Den Haag ontwikkeld en uitgevoerd. De programmamanager HalloWerk is zowel programmanager in Rotterdam, als in Den Haag. Er is wel sprake van gedeelde facturatie. Deze opdrachtomschrijving heeft betrekking op het programmamanager-schap in Rotterdam (20 uur per week). HalloWerk is een innovatief platform, waarmee werkzoekenden hun eigen profiel kunnen opbouwen, kunnen zoeken naar vacatures bij werkgevers die banen voor hen hebben en werkgevers in staat stelt gericht te zoeken naar en contact op te nemen met werkzoekenden uit het bestand waar zij interesse voor hebben.
Het dienstverleningsconcept maakt het mogelijk werkzoekenden en werkgevers zelf actief te laten zijn en naar elkaar op zoek te gaan
en biedt daarbij gerichte en concrete ondersteuning door professionals vanuit de gemeente. De digitale ondersteuning van dit concept bevordert zowel de kwaliteit als de efficiency van dienstverlening.
 
 • De intensiteit van de activiteiten binnen HalloWerk zijn in 2019 sterk gegroeid door:
 • De geplande opschaling in beide steden en arbeidsmarktregio’s (aansluiting van gemeenten) en de impact daarvan op het HalloWerk concept en platform;
 • Het oplossen van technische issues (Blue Carpet) en het aansluiten van nieuwe partners (Eelloo, Matchcare) c.q. voorbereiden van de koppeling met Edison (inmiddels gepauzeerd door ontwikkeling binnen Edison);
 • Technische en inhoudelijke doorontwikkeling en professionalisering op alle drie de lagen (techniek, dienstverlening en branding);
 • Het bijdragen aan verkennen, voorbereiden, adviseren en opstarten van de pilot HalloWerk Amsterdam, de toenemende verzoeken voor informatie, demonstraties en presentaties en de pilot van het UWV inzake gegegevensdeling en bijdrage aan het Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)-programma.
 
Daarom zoeken wij een Programmamanager HalloWerk. Hiermee zorgen we borgen we de continuïteit van de ontwikkeling, maar hebben we ook aandacht voor het uitvoeren van ontwikkeltaken. Daarmee brengen we de organisatie, techniek en dienstverlening naar een
hoger en robuuster kwaliteits- en volwassenheidsniveau.
 
De inzet vanuit Rotterdam is geraamd op 1040 uur in 2020 (gemiddeld 20 uur per week). Primair opdrachtgever voor deze inzet is het WerkgeversServicepunt Rijnmond.
 
Fasering
 
Fase 1 (afgerond): Vormgeven van een werkende pilot Brede Etalage (voorloper HalloWerk) zoveel mogelijk gebruik makend van reeds bestaande technieken van Blue Carpet en Jobport
 
Fase 2 (afgerond): Pilot Brede Etalage werkend krijgen met kleine volumes van alle verschillende doelgroepen direct plaatsbare kandidaten
 
Fase 3 (afgerond): Op basis van de ervaringen in de pilot de inkoop/aanbesteding van de techniek voor de Brede Etalage organiseren
 
Fase 4 (afgerond): Implementatie van de Brede Etalage 1.0, starten met kleine volumes van de verschillende doelgroepen direct plaatsbare kandidaten met vervolgens een uitrol in volume
 
 • Fase 5 (2019-2020): Uitrol van HalloWerk in de regio (waar mogelijk kan deze uitrol al eerder plaatsvinden)
 • Fase 6 (2019-2021): Doorontwikkeling HalloWerk. Deze doorontwikkeling heeft betrekking op de continuïteit van het huidige dienstverleningsconcept, als de doorontwikkeling van de organisatie, techniek en dienstverlening zodat deze een hoger en robuuster kwaliteits- en volwassenheidsniveau krijgt.
 
Fase 1 t/m 4 zijn inmiddels afgerond. In 2020 en 2021 staan fase 5 en 6 op het programma.
 
Verantwoordelijkheden fase 5 en 6
 
 • Het neerzetten van het HalloWerk programmateam
 • Ontwerp van het supportteam en functioneel beheer HalloWerk
 • Realiseren HalloWerk supportorganisatie
 • Informatiesessies en presentaties bij andere arbeidsmarktregio’s/ landelijke bijeenkomsten zoals de programmaraad
 • Op strategisch vlak ondersteunen bij het opzetten van een mogelijke pilot in Amsterdam
 • Op strategisch vlak ondersteunen bij het opzetten van een mogelijke pilots HalloWerk, zoals met de gemeente Utrecht
 • De programmamanager is verantwoordelijk voor de jaarplannen en voortgangsrapportages van Hallo Werk Rotterdam/Rijnmond en Den Haag/Haaglanden
 • Designsprints voor nieuwe functionaliteiten
 • De programmamanager is verantwoordelijk voor evaluatie en doorontwikkeling van het dienstverleningsmodel HalloWerk
 • Doorontwikkeling van de kandidaat en coachmodule
 • Doorontwikkeling van de werkgevers en accountmanagersmodule
 • Organiseren van periodeklant/medewerker/werkgeverspanels
 • De programmamanager is verantwoordelijk voor het opstellen van een businesscase HalloWerk (samen met programleader)
 • De programmamanager is verantwoordelijk voor de inkoop HalloWerk (systeem) vanaf April 2020
 • De programmamanager coördineert het contractmanagement en is verantwoordelijk voor het budgettering
 • De programmamanager houdt is op strategisch vlak verantwoordelijk voor het meedenken over en de implementatie van de uitkomsten van de Pilot G2-UWV (in het kader van het programma Verbeteren uitwisselen matchingsgegevens) in HalloWerk
 • De programmamanager draagt legt de verbinding tussen HalloWerk en de digitaliseringsagenda van de gemeente Rotterdam

Eisen

 • Werk en denkniveau: WO
 • Afgeronde WO opleiding in een commerciële richting (bedrijfskunde, bedrijfseconomie)
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring
 • Ervaring met programmamanagement in het publieke domein
 • Ervaring en affiniteit met het domein werk en inkomen
 • Ervaring met digitale dienstverleningsconcepten op het gebied van werkgevers- en werkzoekendendienstverlening
 • Aanvullende training en cursus: projectmanagement
 • Kennis van en ervaring met projectleiderschap in publieke organisaties
 • Kennis van en ervaring met samenwerkingen op het snijvlak van overheden en marktpartijen
 • Ervaring met de ontwikkeling van digitale platformen die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen
 • Ervaring met werken in de complexe bestuurlijke omgeving van een grote gemeente
 • Samenwerking met gemeenten en marktpartijen t.b.v. de begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar werk
 • Ervaring met inkoop en aanbesteding bij gemeenten
 • Ervaring met samenwerking in G4 verband

In het CV moet blijken dat u aan alle eisen voldoet.

Competenties

 • Strategisch: Strategische activiteiten bepalen doelen en maken plannen voor de lange termijn om de overkoepelende visie te realiseren
 • Organisatiesensitiviteit: Begrijpen en aanvoelen hoe de formele en informele structuur van de organisatie werkt en je daarbinnen bewegen om de gewenste resultaten te bereiken
 • Resultaatgerichtheid: acties en beslissingen richten op het bereiken van je doel ondanks problemen, afleiding of tegenslagen. Als je resultaatgericht bent doe je het volgende: Je stelt concrete haalbare doelen en past hier je beslissingen op aan.
 • Aanpassingsvermogen: Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

Contact

11 + 6 =