fbpx
Selecteer een pagina

Programmamanager gebiedsaanpak Kolenkit Noord

Amsterdam
Parttime

Duur van de opdracht: van 1 juni tot 31 mei 2021
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur
Uren per week: 24-28 uur
Solliciteren kan tot en met: 14 april 2020

Functieomschrijving

De Kolenkitbuurt in Bos in Lommer is in ontwikkeling. Oude woonblokken worden opgeknapt of gesloopt voor nieuwbouw, straten worden opnieuw ingericht, de buurt wordt mooier en de samenstelling van de buurt verandert. Onlangs is Rhapsody aan het Jan van Schaffelaarplantsoen opgeleverd, het Borstblok aan de Bos en Lommerweg gerenoveerd en de Bos en Lommerschool zit in een nieuw gebouw. De straten worden een voor een opgeknapt. In 2022 is de gehele vernieuwing van het Zuidelijk Veld en Kolenkit Midden voltooid. Het nieuwbouwplan voor Ringspoorzone Noord zal in 2025 zijn afgerond.

De Kolenkit Noord, het deel ten noorden van de Wiltzanghlaan en een deel van het middengebied, maken geen onderdeel uit van het vernieuwingsgebied. Ondanks de bestaande inzet in het gebied is de sociale problematiek daar groot. Maar ook de fysieke inrichting van de buurt en de onderhoudsstaat van de woningen vragen om verbetering.
Stadsdeel West wil met een integraal programma, bestaande uit lopende en nieuw te ontwikkelen maatregelen en projecten gericht op de korte en lange termijn, stappen zetten om de leefbaarheid en de sociale positie van de bewoners te verbeteren en tweedeling tegen te gaan.
Deelopgaven zijn onder andere het tegengaan van armoede, het verminderen van taalachterstanden, het verbeteren van de startpositie van jongeren, het vergroten van de veiligheid, een groter en diverser woningaanbod, het verbeteren van bestaande woningen en het verbeteren van de openbare ruimte. Maatregelen en projecten worden zoveel mogelijk in samenwerking en co-creatie met bewoners, kunstenaars, organisaties, verenigingen, woningbouwcorporaties en ondernemers in de buurt ontwikkeld en uitgevoerd. We zoeken een programmamanager om het programma vorm te geven en aan te sturen. De nadruk ligt daarbij op het overall programma en de sociale verbetering. Voor de doelstellingen m.b.t. de woningbouw is een projectleider fysiek ingezet.

Hoofdtaken

1. Voorbereiding

 • evalueert bestaande maatregelen en projecten
 • herijkt doelen en draagt zorg voor een programmaplan, inclusief samenhangend pakket van maatregelen, projecten, uitvoeringsplannen, etc.
 • bereidt bestuurlijke besluitvorming voor
 • richt een programmaorganisatie in
 • draagt zorg voor onderzoek, volgt en evalueert ontwikkelingen
 • besteedt zo nodig diensten aan

2. Uitvoering

 • draagt zorg voor de uitvoering van het programma
 • stuurt projectleiders- en medewerkers functioneel aan
 • stemt af met interne en externe partijen
 • bewaakt en rapporteert over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten

3. Evaluatie

 • draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten
 • adviseert over toekomstige programma’s en projecten

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je dient minimaal één relevante referentie op te geven met organisatie, naam en telefoonnummer contactpersoon;
 • Je hebt in de afgelopen twee jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de Gemeente Amsterdam;
 • Je beschikt over minimaal over WO werk- en denkniveau;
 • Een motivatiebrief van maximaal één pagina met waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht;
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als programmamanager van vergelijkbare complexe multidisciplinaire programma’s;
 • Je hebt minimaal vijf of meer jaar ervaring in het sociaal domein;
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met maatschappelijk en politiek gevoelige dossiers;
 • Je hebt minimaal acht jaar ervaring als programmamanager van vergelijkbare complexe multidisciplinaire programma’s;
 • Je hebt ervaring in het ruimtelijk domein;
 • Je hebt ervaring met social design, placemaking, en/of andere vormen van co-creatie met bewoners en belanghebbenden;
 • Je hebt ervaring met het werken in een G4 gemeente, bij voorkeur Amsterdam.

Goed om te weten

De gemeente kan verzoeken om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar:
+31 (0)6 25 34 74 25 of mail je cv naar cv@axiflex.nl