fbpx

Manager team Stedenbouw

Utrecht
Fulltime

Duur van de opdracht: z.s.m. tot 1 mei 2021
Uren per week: 32 36 uur
Solliciteren kan tot en met: 14 april 2020

Functieomschrijving

De ontwikkelorganisatie Ruimte werkt vanuit 7 teams (gildes) aan de ruimtelijke opgaven van de stad Utrecht. De stad groeit namelijk in een enorm tempo. Groei betekent ook uitdagingen: toenemende mobiliteit, de energietransitie, behoud van groen in de stad, voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en toegankelijkheid van de woningmarkt. Het is onze ambitie om deze uitdagingen op een gezonde en duurzame manier aan te pakken en tegelijk de historie van de stad te koesteren.

Deze groei van de stad in combinatie met het verminderen van het aantal regels door de invoering van de Omgevingswet creëert meer ruimte voor maatwerk en voor initiatieven om samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en investeerders de stad nog mooier te maken. Samen werken we aan de stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Met die passie werken we integraal aan diverse (ruimtelijke) opgaven. Waarbij we veel ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Als manager (officiële functietitel: Gildemanager B) geef je, in samenwerking met de eindverantwoordelijke gildemanager A, en een andere manager B leiding aan het team “Stedenbouw en Mobiliteit”. In dit team werken de mensen die onze ruimtelijke ambities op de genoemde terreinen concreet en tastbaar maken in de stad. De afdelingen Stedenbouw en Mobiliteit bestaan uit circa 120 personen, waarvan ongeveer een kwart inhuur. Zij zijn gedreven, hoogopgeleide professionals met een grote daadkracht. De omvang van de groep vraagt om een aansturingsmodel waarbij delegeren vanuit het management en het stimuleren van het zelf organiserend vermogen van groot belang is.

Jouw doel is het goed laten werken van het team en daarbij ben je er vooral op gericht dat de medewerkers kunnen functioneren als open, scherpe, wendbare, betrouwbare en zelfstandige professionals die een goede bijdrage leveren aan de resultaten. Tegelijkertijd werk je nauw samen met de andere managers van dit team om de gewenste ontwikkelingen op het gebied van werkwijzen, cultuur en gedrag te versterken. Aangezien het gehele management van het team net nieuw is aangetreden, of zelfs nog moet aantreden, en gezien de opgaves die er liggen, zou een manager met forse dosis ervaring in het aansturen van een stedenbouwkundig team de voorkeur genieten.

Hoofdtaken

 • Je vertaalt inzichten over de ontwikkelingen in werkveld en de opgaven naar de benodigde kennis en competenties in het team. Hierbij maak je gebruik van de expertise van de medewerkers uit het team.
 • Je hebt snel zicht op de specifieke kennis, kwaliteiten en competenties van de individuele medewerkers en coacht en faciliteert hen in hun ontwikkeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor het op orde houden van de omvang (kwalitatief en kwantitatief) van het team. Dit doe je door scherp oog te houden op de toekomstige vraag.
 • Je acteert als verbinder bij verschillen van inzicht of bij een belangenafweging, als ondersteuner bij het vinden van oplossingen en faciliteert en stimuleert zo telkens opnieuw de zelforganisatie van teams en collega’s.
 • Je bespreekt met opdrachtgevers (opgavemanagers) de benodigde inzet (korte en lange termijn) incl. prioritering in het werk.
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor het functioneren van het team met continue aandacht voor professionalisering
 • Je zorgt voor het optimaal benutten van de kracht van alle projectmanagers door ze kennis en observaties breed met elkaar te laten delen
 • Jij draagt (mede) zorg voor de bedrijfsvoering van het team.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt een academische opleiding afgerond.
 • Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring in het vakgebied van in het ruimtelijk domein binnen de overheid of aan de overheid leverende marktpartijen.
 • Je hebt recente opdrachten uitgevoerd in het ruimtelijk domein bij een G4 gemeente/ /Rijksoverheid/100.000+ gemeente/kleine gemeente en of semi-overheid.
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van stedenbouw, mobiliteit en sturing geven aan teams groter dan 50 medewerkers.
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring als overtuigende leidinggevende.
 • Een motivatie van een half a4, met waarom jij de meest geschikte kandidaat bent.
 • Je kunt twee relevante, recente referenties opgeven met naam van de organisatie, naam en contactgegevens van de persoon.

Goed om te weten

De gemeente kan verzoeken om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar:
+31 (0)6 25 34 74 25 of mail je cv naar cv@axiflex.nl