fbpx

Kwaliteitsmedewerker AOW en Jeugdtegoed

Rotterdam
Fulltime

Standplaats: Rotterdam
Duur van de opdracht:
5 maanden
Start: z.s.m., naar verwachting eind februari 2020
Optie tot verlenging:
2 x 3 maanden
Uren per week:
32 – 36 uur
Solliciteren tot en met:
10 februari 2020

Axiflex zoekt voor gemeente Rotterdam een kwaliteitsmedewerker AOW en Jeugdtegoed.

Functieomschrijving

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid.
Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en samen met maatschappelijke partners.
De afdeling ABV is de backoffice van de directie Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk (MOW) binnen het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. De afdeling bestaat uit de teams Backoffice, Advies & Implementatie, Bedrijfsvoering en Vakontwikkeling & Kwaliteit.
De armoederegeling AOW-en Jeugdtegoed (AJT) wordt uitgevoerd binnen één van de backofficeteams binnen ABV.
 
AOW- en Jeugdtegoed (AJT)
Dit tegoed komt voort uit de participatiewet. De regeling valt onder het armoedebeleid van de gemeente Rotterdam. Het AOW- en Jeugdtegoed is bestemd voor Rotterdamse AOW’ers met een krappe beurs en voor Rotterdamse kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Het tegoed wordt gestort op de Rotterdampas. Doel is om kinderen, jongeren en AOW’ers met een krappe beurs deel te laten nemen aan het sociale leven. Het tegoed kan bijvoorbeeld besteed worden aan schoolspullen, de contributie voor de sportclub of de aanschaf van een fiets.
De kwaliteitsmedewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering, het beheer en de doorontwikkeling van specifieke onderdelen binnen de regeling. Je begeleidt, adviseert en coacht de inkomensconsulenten die de regeling uitvoeren. Je stimuleert de medewerkers om zich te ontwikkelen tot volwaardige zelfstandige professionals. Je zorgt ervoor dat zij een uitstekende kennis hebben van de wettelijke kaders, processen en werkafspraken in relatie tot de dienstverlening aan de burger. De kwaliteitsmedewerker is goed bekend met de participatiewet, armoederegelingen, de beleidsregels, de werkprocessen en de systemen Socrates en e-Suite.
 
Naast coachen en ondersteunen van de medewerkers heb je ook team overstijgende taken:
 • afhandelen van klachten en bezwaren van burgers
 • verzorgen van interne instructies en opleidingen op teamniveau;
 • kwaliteitscontrole waarbij de uitkomsten worden geanalyseerd en op grond waarvan verbetervoorstellen worden gedaan;
 • tijdig en bruikbaar adviseren en input leveren op het gebied van systeem- en procesontwikkeling, werkinstructies en overige inhoudelijke zaken;
 • toetsen en monitoren van relevante ontwikkelingen en het integreren binnen de afdelingsprocessen;
 • gesprekspartner voor leidinggevenden en de uitvoerende en beleidsvormende partijen binnen het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.
Profiel
 
Gezien de complexiteit van de functie vragen wij een flexibele en klantgerichte persoonlijkheid. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden waarmee je verschillende partijen aan elkaar weet te verbinden. Je kunt omgaan met weerstand tegen verandering en/of nieuw beleid. Je bent in staat op overtuigende, maar kalme wijze de standpunten en argumenten te verwoorden en houdt hierbij in de communicatie altijd rekening met de persoonlijke situatie van de klant. Inlevingsvermogen is daarom een belangrijke competentie voor deze functie.
Uiteraard ben je adviesvaardig en bezit je over analytisch vermogen; je bent in staat voor jou onbekende informatie, regelgeving etc. snel eigen te maken. Het projectmatige karakter van de regeling brengt in periodes enige onrust en onduidelijkheid met zich mee over het uitvoeringsproces. Dit vraagt naast flexibiliteit ook een groot zelfsturend en zelf oplossend vermogen. Er is een proactieve hands-on mentaliteit vereist.
 
Eisen
 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
 • Minimaal één jaar werkervaring in de rol van kwaliteitsmedewerker, opgedaan in afgelopen drie jaar;
 • Minimaal twee jaar werkervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers, opgedaan in afgelopen vier jaar;
 • Kennis en ervaring van relevante wet- en regelgeving zoals de participatiewet, armoederegelingen in het algemeen.

In het CV moet blijken dat u aan alle eisen voldoet.

Wensen
 • Kennis van en ervaring met Socrates en e-Suite;
 • Een afgeronde hbo-opleiding sociaal juridische dienstverlening of rechten
 • Afgeronde opleiding/cursus coachen;
 • Meer dan 2 jaar werkervaring in de rol van kwaliteitsmedewerker, opgedaan in afgelopen vier jaar;
 • Meer dan 3 jaar werkervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers, opgedaan in afgelopen vijf jaar;
 • Minimaal één jaar uitvoeringservaring binnen het sociaal domein bij een afdeling verantwoordelijk voor beheer/inkomen;
 • Kennis van en ervaring met AOW-en Jeugdtegoed;
 • Werkervaring binnen een overheidsinstelling;
 • Sterke affiniteit met zorg en hulpverlening.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

Contact

14 + 8 =