fbpx

Junior medewerker team Externe Veiligheid

Hoorn
Fulltime

Optie tot verlenging: nee
Solliciteren tot en met: 19 februari 2020
Contractduur: 12 maanden

Functieomschrijving

Je maakt deel uit van het team Externe Veiligheid. Dit team vormt samen met de teams Bodem, Geluid, Natuur en Duurzaamheid de afdeling Specialisme & Advies. Binnen het team Externe Veiligheid richten drie professionals zich op het adviseren over externe veiligheid bij ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en/of toezichtprocedures, het beoordelen van en adviseren over externe veiligheidsonderzoeken en beheren van de Risicokaart.

Takenpakket

Omgevingsvergunning onderdeel milieu:

 • toetsen van inrichtingen aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
 • beoordelen en interpreteren van kwantitatieve risicoanalyses (Safeti) bij niet-categoriale inrichtingen;
 • beoordelen van aanvragen en het opstellen van voorschriften voor wat betreft het onderdeel externe veiligheid (EV);
 • actualiseren van vergunningen voor wat betreft het onderdeel EV;
 • opstellen van de externe veiligheidsparagraaf voor de considerans;
 • opstellen van de verantwoording van het groepsrisico.

Ruimtelijke ordening:

 • uitvoeren van een veiligheidstoets (quick scan), waarmee wordt beoordeeld of EV een aspect is waarmee bij de beoogde ontwikkeling rekening moet worden gehouden;
 • beoordelen en interpreteren van risicoanalyses van risicovolle bedrijven (Safeti) of windturbines;
 • beoordelen en interpreteren van risicoanalyses van transportroutes van gevaarlijke stoffen (HART of RBM-II);
 • beoordelen en interpreteren van risicoanalyses van hogedruk aardgastransportleidingen (CAROLA) in het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb);
 • opstellen/beoordelen van een advies EV of van een externe veiligheidsparagraaf ten behoeve van een ruimtelijk plan met een verantwoording van het GR.

Overig:

 • informeren van gemeenten over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EV;
 • beantwoorden van vragen op het gebied van EV;
 • invoeren van risicovolle inrichtingen in het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) ten behoeve van de Risicokaart;
 • beoordelen van vergunningaanvragen en meldingen voor vuurwerkverkoop.

Eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-bacheloropleiding in de richting van veiligheidskunde, natuurkunde, milieukunde of chemie.
 • Je bent bereid bij wederzijdse interesse en gebleken geschiktheid na twaalf maanden inhuur kosteloos in dienst te treden bij de OD NHN.
 • Je hebt aantoonbare stage- of werkervaring bij een gemeente, omgevingsdienst of veiligheidsregio op het gebied van veiligheid.
 • Je bent beschikbaar per 2 maart of 1 april 2020 voor 32 uur per week.
 • Je vermeldt minimaal twee relevante referenties op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).

In het CV moet blijken dat u aan alle eisen voldoet.

Goed om te weten

De omgevingsdienst verzoekt om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

 

Contact

7 + 6 =