fbpx

Interimmanager huisvesting en facilitaire zaken

Westland
Fulltime

Standplaats: Westland
Duur van de opdracht:
12 maanden
Start: z.s.m.
Optie tot verlenging:
1 maal 6 maand(en)
Uren per week:
36 uur
Solliciteren tot en met:
maandag 17 februari 2020

Functieomschrijving

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

In de gemeente Westland zijn sinds het najaar van 2017 2 panden in gebruik genomen voor de huisvesting van de organisatie. Een publieks- en bestuurscentrum en een werkkantoor. Het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en een deel van de facilitaire diensten is voor 25 jaar in één keer in de markt gezet. Dit is gebeurd in de vorm van een DBFMO-aanbesteding. De Groene Schakel (DGS) is de opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund.

Het cluster Bedrijfsvoering is binnen de gemeente Westland verantwoordelijk voor het beheer van deze dienstverlening. Er wordt toegewerkt naar een goed beheermodel waarin de resterende wensen en vraagstukken op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken een plaats krijgen. Een ander kleiner deel van de dienstverlening op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken wordt verzorgd door andere gecontracteerde partijen en de interne organisatie.

Voor het geheel van deze dienstverlening moet een beheermodel worden ingericht waarbij de diensten die door verschillende partijen worden geleverd voor de klanten en gebruikers als één geheel worden georganiseerd.

Terwijl dit proces loopt is er in de organisatie behoefte aan een interimmanager die gedurende de overgangsfase zorg draagt voor het managen van de huisvesting en voor het mede inrichten van het beheermodel. Deze manager heeft een goed oog voor alle belangen en draagt zorg voor het contractmanagement, het servicemanagement en voor een optimale voorbereiding van besluiten over wijzigingen door het management van de organisatie.

Verantwoordelijkheden

 • Optreden als manager van de dienstverlening van het cluster Bedrijfsvoering op het gebied van de huisvesting en facilitaire zaken. Als zodanig:
  • Toezien op het goed functioneren van de operationele lijn inzake de huisvesting en facilitaire zaken zowel bij gecontracteerde partijen als bij de interne organisatie en waar nodig zorgdragen voor verbetering.
  • Het managen van escalaties op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken.
  • Het adviseren van het management over wensen tot aanpassing van de overeenkomsten en dienstverlening en daarbij zorg dragen voor een goede afweging van alternatieve oplossingen.
  • Het managen van de uitvoering van besluiten tot aanpassing van de overeenkomsten en afspraken.
  • Het voeren van diverse overleggen op diverse niveaus in dit verband met interne en gecontracteerde partijen.
 • Het mede inrichten van het beheermodel voor het contractmanagement en het servicemanagement voor huisvesting en facilitaire zaken.
 • De ontwikkelingen in de organisatie volgen, vertalen naar de effecten op de service en daarover adviseren.

Eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau.
 • Uiterlijk beschikbaar per 9 maart 2020.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van contractmanagement en servicemanagement.
 • Aantoonbare werkervaring in het relatie- en contractbeheer op gebied van huisvesting en facilitaire zaken in de afgelopen 3 jaar
 • Aantoonbare werkervaring in de non-profit sector in de afgelopen 5 jaar
 • Aantoonbare werkervaring als manager van een organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van huisvesting en facilitaire zaken

In het CV moet blijken dat u aan alle eisen voldoet.

Competenties

 • We zijn op zoek naar een kwaliteitsgerichte en communicatief sterke manager.
 • Je beschikt over prima onderhandelingsvaardigheden en kunt goed schakelen met de gesprekspartners op de verschillende niveaus.
 • Bij je advisering over operationele en tactische vraagstukken vertaal je interne en externe ontwikkelingen naar integrale advisering.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

 

Contact

7 + 5 =