fbpx

Inkomensconsulent bijzonder bijstand

Rotterdam
Fulltime

Optie tot verlenging: twee keer twaalf maanden
Uren per week: 32
Solliciteren tot en met: 20 februari 2020
Contractduur: 12 maanden

Functieomschrijving

Het voorbereiden en beoordelen of en tot welke hoogte en duur de aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een inkomensvoorziening binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving (bijzondere bijstand). Het beheer van de toegekende inkomensvoorziening, het handhaven van de rechtmatige verstrekking, inclusief de eventuele verrekening, terugvordering of verhaal op onrechtmatig ontvangen inkomensvoorzieningen. Alles gericht op het verhogen van de uitstroom en verlaging van de uitkeringshoogte.

Je werkzaamheden:

 • onderzoeken van de toegekende leenbijstand en de kwijtschelding;
 • toetsen en beoordelen van eenvoudige tot complexe inkomensvraagstukken algemeen;
 • toetsen en beoordelen van eenvoudige tot complexe aanvragen bijzondere bijstand en kinderopvang;
 • tijdig verstrekken van informatie naar aanleiding van vragen van burgers;
 • bewaken van de wettelijke afhandelingstermijnen en zorgen dat de doorlooptijd van de aanvraag minimaal is;
 • zorgdragen voor een optimale dienstverlening bij aanvragen bijzondere bijstand met een urgent karakter;
 • zorgdragen voor een tijdige terugkoppeling/afhandeling van bezwaarschriften;
 • halen bij en geven van informatie aan doelgroepen inzake hun persoonlijke inkomenssituatie;
 • zorgdragen voor het beheer- en handhavingsproces op toegekende inkomensvoorzieningen;
 • afstemmen van bevindingen met en overdragen van informatie aan collega’s binnen de afdelingen Toetsing & Toezicht, Werkintake & Prematching, Matching, Wijkteams en Beheer Inkomen;
 • invoeren van gegevens en completeren van dossiers conform richtlijnen voor het beheer;
 • verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen en genereren van beschikkingen;
 • maken van rapportages over onderzoeksbevindingen op individueel niveau, onder andere voor van het handhavingsproces;
 • (her)berekenen van inkomenssituaties in het kader van een eventuele verrekening, uitvoeren van heronderzoeken bij periodieke verstrekkingen (bijzondere bijstand) of terugvordering/nabetaling;
 • zorgdragen voor een tijdige beëindiging van uitkering de (bijzondere bijstand) aan de hand van verkregen informatie over de (inkomens)situatie van de aanvrager;
 • informeren van aanvragers over de voortgang en het al dan niet toekennen van aanvragen;
 • informeren van aanvragers over (on)mogelijkheden en hebben van doorverwijsfunctie;
 • signaleren van verdachte situaties en uitvoeren van nader onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering (bijzondere bijstand);
 • voeren van boete-/maatregelgesprekken.

Eisen

 • Je hebt een afgeronde mbo-opleiding Sociaal-Juridisch Medewerker plus minimaal twee jaar ervaring als inkomensconsulent.
 • Of je hebt een afgeronde hbo-opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening plus één jaar ervaring als inkomensconsulent.
 • Of je hebt een afgeronde wo-opleiding Sociaal Recht plus één jaar ervaring als inkomensconsulent opgedaan in de afgelopen twee jaar.
 • Je hebt minimaal één jaar ervaring met inkomstenverrekening.
 • Je hebt minimaal één jaar ervaring met werken met een digitaal dossier.
 • Je hebt minimaal één jaar ervaring met mutaties in Socrates.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving (Participatiewet en IOAW).
 • Je hebt kennis van de sociale kaart.
 • Je hebt kennis van en ervaring met raadplegen in PIV.
 • Je hebt kennis van en ervaring met raadplegen in Suwinet.
 • Je hebt kennis van en ervaring met raadplegen in RMW.
 • Je hebt een aanvullende afgeronde cursus of training fraude-alertheid.
 • Je bent de afgelopen zes maanden niet in dienst geweest van de gemeente Rotterdam.

In het CV moet blijken dat u aan alle eisen voldoet.

Goed om te weten

De gemeente kan verzoeken om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

 

Contact

10 + 6 =