fbpx

Inkomensconsulent Beheer

Rotterdam
Fulltime

Duur van de opdracht: tot en met 31-12-2020
Start: Per direct
Optie tot verlenging:
ja, 2 x 6 maanden
Uren per week:
32-36 uur
Solliciteren tot en met:
28 februari 2020

Functieomschrijving

Het voorbereiden en beoordelen of en tot welke hoogte en duur de aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een inkomensvoorziening binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving (Bijzondere Bijstand). Het beheer van de toegekende inkomensvoorziening, het
handhaven van de rechtmatige verstrekking, inclusief de eventuele verrekening, terugvordering of verhaal op onrechtmatig ontvangen inkomensvoorzieningen. Alles gericht op het verhogen van de uitstroom en verlaging van de uitkeringshoogte. Werkzaamheden:
 • Toetst en beoordeelt inkomensvraagstukken algemeen
 • Haalt en geeft informatie aan doelgroepen inzake hun persoonlijke inkomenssituatie
 • Stemt bevindingen af met en draagt informatie over aan collega’s binnen de afdelingen Toetsing & Toezicht, Werkintake & Prematching, Matching en Beheer Inkomen
 • Voert gegevens in en completeert dossiers conform richtlijnen ten behoeve van het beheer
 • Verwerkt gegevens in geautomatiseerde systemen
 • (Her)berekent inkomenssituaties in het kadervaneen eventuele verrekening of terugvordering
 • Draagt zorg voor een tijdige beëindiging van de uitkering aan de hand van verkregen informatie over de (inkomens)situatie van de aanvrager

Eisen

 • Een afgeronde MBO opleiding + minimaal 2 jaar ervaring als inkomensconsulent of
 • Een afgeronde HBO opleiding + 1 jaar ervaring als inkomensconsulent of
 • Een afgeronde WO opleiding + 1 jaar ervaring als inkomensconsulentopgedaan in de afgelopen 2 jaar
 • Minimaal 1 jaar ervaring met inkomstenverrekening
 • Minimaal 1 jaar ervaring met mutaties in Socrates
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving: Participatiewet
 • Kennis van en ervaring met Suwi raadplegen
 • Een afgeronde MBO opleiding Sociaal Juridisch Medewerker
 • Een afgeronde HBO opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Een afgeronde WO opleiding Sociaal Rechten
 • Affiniteit met sociale zekerheid en voorzieningen

In het CV moet blijken dat u aan alle eisen voldoet.

Competenties

 • Communiceren (Drukt zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit bij contacten van verschillend niveau. Formuleert tactvol, houdt rekening met de behoeften en belangen van de ander. Stelt zich open voor een gesprek; luistert, stelt vragen en vraagt na of hij de ander goed begrepen heeft)
 • Integriteit (Verkrijgt door kennis, houding en gedrag vertrouwen van anderen, is open naar anderen doch discreet over gevoelige zaken. Aanvaardt persoonlijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van gemaakte afspraken. Voelt zich persoonlijk aangesproken om, ook onder stevige druk, de gestelde normen in woord en gedrag te handhaven)
 • Klantgerichtheid ( Is proactief en verdiept zich in de situatie of vraag van de klant. Biedt ongevraagd service en extra ondersteuning. Zoekt actief naar oplossingen voor klachten of problemen)
 • Accuratesse (Werkt zelfstandig aan het zorgvuldig en met precisie uitvoeren van taken met een middellange doorlooptijd. Levert tijdig het afgesproken resultaat aan en koppelt op tijd terug indien dit niet lukt)
 • Resultaatgerichtheid (Is in staat zijn eigen werkzaamheden te benoemen in concrete doelen en weet deze zodanig in te richten en uit te voeren zodat het doel bereikt wordt. Gaat door tot het afgesproken resultaat is bereikt. Handelt op eigen initiatief binnen het vastgestelde kader van de opdracht)
 • Stressbestendigheid ( Stelt anderen bij hoge werkdruk gerust door kalm optreden. Stelt bij (tijds)druk prioriteiten en blijft doeltreffend handelen. Accepteert kritiek of tegenwerpingen en kan dit relativeren)
 • Planmatig werken ( Structureert het eigen werk(proces). Maakt voor zichzelf een planning met realistische doelen, meet tussentijds en behoudt het overzicht.)
 • Flexibiliteit ( Schakelt over op een nieuwe werkwijze, houding of aanpak als daardoor de efficiency verbetert. Pakt nieuwe zaken snel op en doorbreekt vaste gewoontes, regels en/of procedures)
 • Besluitvaardigheid ( Durft ook onder tijdsdruk te beslissen. Beslist of neemt een standpunt in zodra de belangrijkste informatie voorhanden is. Neemt ook beslissingen bij tegenstrijdige belangen)

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

Contact

6 + 2 =