fbpx

Informatie-/gegevensanalist

Diemen
Parttime

Duur van de opdracht: van 9 maart tot 31 december 2020
Optie tot verlenging: één maal vier maanden
Solliciteren tot en met: 25 februari 2020
Contractduur: 10 maanden
Parttime uren: 24 per week

Functieomschrijving

Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen wil ZN ervoor zorgen dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor de belanghebbende organisaties. ZN wil inzicht geven in hoe het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg in de praktijk wordt geïmplementeerd. Dit doet ZN met het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V).

KIK-V richt zich op het toegankelijk maken van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun naasten enerzijds en professionals anderzijds. Voor de lange termijn, eind 2021, ontwikkelen ketenpartijen onder regie van het Zorginstituut de informatievoorziening over kwaliteit. Er wordt een systematiek (oplossing lange termijn) inclusief hulpmiddelen (zoals handreikingen, (juridische) voorwaarden, procesafspraken, en andere) ontwikkeld, gebaseerd op data ontsluiten aan de bron (zorgaanbieders) en herbruikbaar maken van data. De systematiek die hiervoor wordt ontwikkeld, sluit aan bij de uitgangspunten en architectuurprincipes van het Informatieberaad Zorg.

Je werkzaamheden:

 • voeren van gesprekken met zorgaanbieders over het registratieproces. De uitkomsten hiervan verwerken in informatieanalyses met betrekking tot de registratie en gebruik van brongegevens in ECD en HR-pakketten door zorgaanbieder;
 • analyseren van rapporten waarin een uitwerking is opgenomen van de wijze waarop brongegevens worden geregistreerd die benodigd zijn voor informatie-uitvragen bij zorgaanbieders;
 • analyseren van datamodellen en gegevenswoordenboeken van softwareleveranciers;
 • meehelpen ontwikkelen van een ontologiemodel op basis van bovenstaande twee analyses;
 • leveren van input aan het modelmatig ontwerpen van een datamodel (dataset) dat zich incrementeel ontwikkeld naar een ontologiemodel;
 • meehelpen aan de ontwikkeling van een gegevenswoordenboek waarin de informatie-uitvragen van ketenpartners gedefinieerd zijn (inclusief formaten, domeinen, datakwaliteit et cetera);
 • ontwikkelen van een gegevensmatrix waarmee de relatie wordt gelegd tussen het gegevenswoordenboek en de informatie-uitvragen;
 • doen van ontwerpvoorstel voor gegevens voor op te stellen uitwisselprofielen, waarmee gegevens uit de bronsystemen worden ontsloten en de gewenste datasets worden gevuld (inclusief eisen aan de gegevensfunctie, input/output, eisen aan periodiciteit, performance en techniek);
 • uitvoeren van gegevensanalyses ter ondersteuning van (technische) pilots bij zorgaanbieders;
 • meedenken over aanpalende ontwikkelingen en informatiegebieden zoals de ontwikkeling van ZIB’s, ontsluiten narratieve informatie et cetera.

Eisen

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding.
 • Je hebt minimaal één jaar aantoonbare ervaring met gegevensmodelleringsvraagstukken in de zorgsector.
 • Je hebt minimaal één jaar aantoonbare werkervaring als informatie/gegevensanalist.
 • Je hebt minimaal één jaar ervaring met het ontwikkelen van Business Intelligence (BI)-omgevingen in de zorgsector en bijbehorende informatiemodellen
 • Je hebt minimaal één project met betrekking tot keteninformatiseringsvraagstukken;
 • Je hebt minimaal één project met betrekking tot semantische gegevensmodellen, ontologiemodellen, gegevensarchitecturen en standaardisatievraagstukken;
 • Je hebt kennis van de werkprocessen in de zorgsector.
 • Je bent in staat integraal implementatieconsequenties te overzien qua bronsystemen, gegevensfuncties, datamodel (dataset), ontologiemodel, gegevenswoordenboek.
 • Je hebt ervaring met ECD, HR en/of BI-softwaresystemen in de zorgsector.
 • Je hebt ervaring met keteninformatiseringsvraagstukken.
 • Je geeft in een motivatiebrief aan waarom je jezelf het meest geschikt acht voor deze functie.

In het CV moet blijken dat u aan alle eisen voldoet.

Goed om te weten

ZN kan verzoeken om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 40 46 00 27.

Contact

15 + 5 =