fbpx

Energiecontroleur

Utrecht
Parttime

Optie tot verlenging: mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week: 24 (minimaal)
Solliciteren kan tot en met: 31 maart 2020
Uren per week: 24 uur

Achtergrondinformatie

De gemeente Utrecht voert al jaren intensief toezicht uit op energiebesparing bij bedrijven. Ook in 2020 wil ze weer een groot aantal energiecontroles uitvoeren. Er is 1.650 uur beschikbaar om 165 energiecontroles uit te voeren, waarvan 40 kantoren en verder bedrijven in diverse branches. Het zijn bedrijven die vallen in categorie A of B van het Activiteitenbesluit.

Werkzaamheden

Alle eerste (initiële) energiecontroles moeten in 2020 zijn uitgevoerd, als de coronamaatregelen van de overheid het toestaan. Controles vinden plaats aan de hand van erkende maatregelenlijsten. Voor het inventariseren van gegevens en het maken van rapportages van de ontbrekende erkende maatregelen maakt u gebruik van een door de gemeente beschikbaar gestelde intake-app. Daarnaast gaat je met ondernemers, huurders en eigenaren/verhuurders in gesprek over de ambities van het bedrijf en daaraan vorm wordt gegeven. Ook bespreekt je aardgasloze verwarming/koeling, en brengt je de lokale projecten onder de aandacht. Je kijkt wat deze projecten kunnen betekenen in de te bereiken duurzaamheidsambities van het bedrijf.

De gemeente zal geselecteerde bedrijven voor de energiecontroles schriftelijk op de hoogte stellen dat je namens haar een energiecontrole komt uitvoeren. Je maakt zelf de daadwerkelijke afspraak met de bedrijven.

Waar dit nog van toepassing is, moeten bij gecontroleerde bedrijven ook hercontroles uitgevoerd worden.

Een deel van de (administratieve) hercontroles kan al in 2020 worden uitgevoerd, de rest in 2021. Een hercontrole moet binnen vier weken na verstrijken van de termijn zijn ingepland.

Mogelijk moet een tweede hercontrole uitgevoerd worden. Het hele toezichtstraject tot en met het versturen van een vooraankondiging last onder dwangsom valt onder je taken.

Je levert inzake de (initiële) energiecontrole een constateringsbrief aan. In overleg met je wordt bekeken of deze brief al dan niet direct in bedrijvensysteem Squit moet worden ingevoerd. Van elke uitgevoerde energiecontrole lever je een volledig ingevulde intake-app en rapportage aan.

Je levert inzake de eerste of tweede hercontrole energie een akkoordbrief aan ingeval alle gebreken/aanvullingen voldoende zijn opgelost.

Als een eerste hercontrole niet in orde is, dan doe je een voorstel voor het vervolgtraject. Dit kan een tweede hercontrole zijn in geval van kleinere resterende overtredingen. Je levert inzake de tweede hercontrole energie een akkoordbrief aan ingeval alle gebreken voldoende opgelost zijn. Je levert een concept last onder dwangsom aan als naar aanleiding van de tweede hercontrole niet alle gebreken voldoende zijn opgelost. De gemeente zal hiertoe in alle gevallen een standaardbrief aanleveren.

Ter afronding van deze opdracht lever je een duidelijk overzicht van alle verrichte controles met de vermelding van het aantal (administratieve) hercontroles per bedrijf, de geconstateerde overtredingen en de redenen waarom een bepaalde erkende maatregel niet uitgevoerd hoefde te worden.

Profiel

Je hebt minstens twee jaar ervaring met toezicht op het gebied van energiebesparing. Ook moet je goed op de hoogte zijn van de systematiek van erkende maatregelenlijsten. In die gevallen waar een te controleren bedrijf niet met de erkende maatregelenlijsten (ex art 2.16 Activiteitenregeling) wil of kan werken, moet je voldoende in staat zijn en ervaring hebben om op basis van art 2.15 Activiteitenbesluit te acteren. Je moet bereid zijn en over de juiste vaardigheden beschikken om het gesprek te voeren over de urgentie en noodzaak van energieambities en de hulp die de gemeente kan bieden onder de aandacht brengen. Aan de hand van referenties toon je aan in bezit te zijn van de gevraagde ervaring. Je bent daadwerkelijk voor de uitvoering van deze opdracht beschikbaar.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je werkt en denkt minimaal op hbo-niveau.
 • Je hebt twee jaar werkervaring met het uitvoeren van energiecontroles.
 • Je besteedt aandacht aan lokale Utrechtse projecten.
 • Je vermeldt minimaal twee relevante referenties op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).
 • Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen om bedrijven te stimuleren/overtuigen meer te doen dan de wetgever eist.
 • Je schrijft een motivatie voor deze opdracht en gaat in op het gestelde profiel (maximaal een halve A4-pagina).
 • Je vermeldt minimaal twee relevante referenties op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).
 • Je vermeldt in het cv jouw huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd), zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

Goed om te weten

 • Maandelijks wordt de voortgang en het aantal bestede uren met je besproken. Je houdt zelf de voortgang van de energiecontroles bij in een Excelbestand en overhandigt deze voor de maandelijkse bespreking.
 • Naast de uitvoering van de energiecontroles moet je tijdens de controle aan het bedrijf aandacht besteden aan een aantal instrumenten, zoals informatie over zonne-energie en de deskundigheid die de gemeente hierin kan bieden. Je moet op de hoogte zijn van stimuleringstrajecten op bepaalde industrieterreinen of branches, het energiefonds Utrecht en weten wat de mogelijkheden zijn voor laadpalen. Hierover zal je door de gemeente geïnstrueerd worden. Je treedt in deze als het ware op als ambassadeur voor het energieprogramma van de gemeente Utrecht.
 • De gemeente kan verzoeken om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar:
+31 (0)6 25 34 74 25 of mail je cv naar cv@axiflex.nl