fbpx

Data Scientist / Senior ontwikkelaar BI

Data Scientist / Senior ontwikkelaar BI
Locatie: Utrecht
Aantal uren per week: 36
Korte periode: 17-2-2020 tot 28-2-2020
Reageren tot: 27-1-2020 om 12:00
Omschrijving
Je gaat aan de slag in het deelprogramma managementinformatie voor ketens van het programma MI/RM. Je inventariseert welke
informatie er per geselecteerde keten nodig is, je brengt de processtappen per keten in beeld en ondersteund de ketenvoorzitter in het
aangeven, formuleren van de stuurinformatievraag. Het is van belang dat je kennis hebt van managementinformatie en vaardigheid in het
toepassen hiervan op tactisch en strategisch niveau. Je hebt ervaring met het interpreteren van architectuur en applicatielandschappen. Je
hebt kennis van datamodellering en ontwerpfuncties binnen IT. Je kennis en ervaring met het specificeren en bouwen van
managementinformatieproducten.

De DGBD is recent, onder leiding van de hoofddirectie Control & Financiën, gestart met het programma managementinformatie /
risicomanagement (MI/RM). Doel van het programma is verbeteren en versnellen van de managementinformatie / risicomanagement bij de
Belastingdienst. Het programmaplan kent een tweeledige benadering van MI: we starten zowel met het ‘bottom up’ verbeteren van de
beschikbare management informatie als met het ‘top down’ herijken van de KPI’s waarop de Belastingdienst stuurt en verantwoordt. Dit
moet leiden tot een informatievoorziening die voorziet in juiste, tijdige en volledige informatie die het management van de Belastingdienst
in staat stelt daarmee te plannen, sturen en te verantwoorden en zowel de opdrachtgever als de eigenaar in staat stelt zijn taak uit te
oefenen. Daarnaast starten we, langs dezelfde lijnen, een integrale aanpak van risicomanagement. Voor deze opdracht is werkervaring met
het modelleren van data een vereiste.

Business intelligence/ data analyse is erop gericht informatie te verzamelen en te analyseren teneinde beslissingsondersteunende informatie te verkrijgen. De BI/data-specialist is een functie die sterk in ontwikkeling is als gevolg van de toegevoegde waarde van datamining (big-data. De BI/dataspecialist analyseert behoeften aan (strategische of tactische) managementinformatie en stelt query’s op waarmee datamining wordt gerealiseerd en waarmee de gevraagde informatie kan worden gepresenteerd.

Eisen (Knock-out)

HBO- of Academische opleiding, Informatiekunde of informatica aangevuld met meer
management gerichte opleiding.
Business Intelligence / Data Analyse – Academische vooropleiding
Data Science – Academische vooropleiding

HBO- of academisch, blijkend uit gevolgde en succesvol afgeronde opleidingen en werkervaring op het expertisegebied (3jr)

Wensen

Voor het beschrijven van de benodigde gegevens voor keten-brede management informatie zoeken we een vakbekwame gegevensspecialist
met de volgende capaciteiten:
• Kennis en ervaring van relevante methoden en technieken op het gebied van gegevensmodellering, zowel op conceptueel niveau (UML,
ERD type relationele modellering) als wel dimensioneel modelleren voor BI achtige toepassingen (kennis van BEAM* is een pré);
• Kennis en ervaring met de tool BizzDesign Enterprise Studio is een pré;
• In staat om in overleg met managers en medewerkers uit de uitvoering de juiste requirements t.a.v. MI te vergaren en deze vast te
leggen (business analyse vaardigheden, kennis van modelstorming is een pré);
• Kennis en ervaring in data warehouse analysis en design;
• Lezen en interpreteren van allerlei soorten gegevensmodellen (fysiek, logisch en conceptueel) en op basis daarvan, in afstemming met de
business, komen tot een gedragen conceptueel en logisch gegevensmodel, inclusief goed leesbare documentatie;
• Kennis en ervaring met het opwerken van gegevens uit verschillende bronnen (data preparatie);

Kennis van modelleringstechnieken, Kennis van informatie-analyse, Kennis van visualisatietools en dashboarding, kennis van data-analyses
in relatie tot managementprocessen.

Vaardigheden op het gebied van werkend krijgen van managementcontrol en gebruik managementinformatie.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 40 46 00 27.

Contact

6 + 5 =