fbpx

Businessanalist

Amsterdam
Parttime

Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van twee jaar
Solliciteren tot en met: 27 februari 2020
Contractduur: 12 maanden
Parttime uren: 32 per week

Functieomschrijving

Je volgt de relevante ontwikkelingen op het gebied van wetswijzigingen, beleid, inkoop, contractmanagement en bedrijfsvoering en beoordeelt of/wat mogelijke gevolgen zijn voor betrokken bedrijfsfuncties. Je adviseert op strategisch en tactisch niveau het afdelingsmanagement over de te stellen prioriteiten in het totaal aan geëiste en gewenste veranderingen.

Je identificeert stakeholders (omgevingsmanagement) en geeft met hen samen richting aan en vertaalt deze naar de uitvoeringspraktijk. Dit betreft onder andere menselijke systemen, processen, procedures en informatiesystemen. Je vertaalt de gekozen beleidsrichting naar de benodigde werkzaamheden van afdeling IV Sociaal en geeft richting aan de proces- en informatieanalyse.

Je adviseert projecten aangaande scope, doelen en oplossingen, en bewaakt de gestelde eisen en valideert oplossingen. Je signaleert risico’s, knelpunten en afwijkingen (en adviseert zo nodig het management hoe deze te weg te nemen). Je treedt op als klankbord voor de afdelingen van OJZ, projectteamleden of externe partijen.

Je bent hierbij verantwoordelijk en geeft vorm en inhoud aan het relatiemanagement met alle in- en externe stakeholders/samenwerkingsverbanden (gemeentelijk, regionaal en landelijk). Je vertegenwoordigt de afdeling als gelijkwaardige gesprekspartner bij diverse in- en externe overleggen op diverse niveaus.

Je wordt ingezet bij verschillende grotere en kleinere projecten, bijvoorbeeld bij de veranderingen bij de teams Services (backoffice) als gevolg van de invoering van buurtteams in Amsterdam, aanpassingen in de keten van Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen, en het implementeren van de i-standaarden sociaal domein.

Eisen

 • Je werkt en denkt minimaal op aantoonbaar wo-niveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of minimaal een behaald wo-diploma Bedrijfskunde en/of Information Management en/of Informatica met een bedrijfskundige specialisatie en/of Bestuurskunde.
 • Je hebt kennis van PGB 2.0, en het opzetten van buurtteams.
 • Je hebt een theoretische achtergrond in businessanalyse, bijvoorbeeld het BCS-diploma Business Analysis of CBAP van IIBA.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van de voornoemde werkzaamheden.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring in het sociaal domein.
 • Je hebt aantoonbaar kennis van en ervaring met de i-Standaarden.
 • Je hebt aantoonbaar kennis van en ervaring met het inrichten van wachtlijsten.
 • Je hebt aantoonbaar kennis van en ervaring met projectmatig werken (zoals Prince2).
 • Je bent een ervaren en kundig adviseur op het snijvlak van beleid en uitvoering.
 • Je geeft in maximaal één pagina aan waarom je de meest geschikte kandidaat bent voor deze functie.
 • Je vermeldt minimaal één relevante referentie op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).
 • Je hebt de afgelopen twee jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

In het CV moet blijken dat u aan alle eisen voldoet.

Goed om te weten

De gemeente kan verzoeken om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.


Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

Contact

1 + 2 =