fbpx

Big Data Engineer

Uren per week: 36
Periode: 1-12-2020 tot 14-4-20
Locatie: Den Haag
Reageren tot: 26-1-2020 om 14:00
 
Data Steward CAK
 
De organisatie
De maatschappelijke opdracht van het CAK is de uitvoering van regelingen in de zorg. Dit doet het CAK namens de overheid. Het CAK vertaalt als publieke dienstverlener voor ruim 1,5 miljoen Nederlanders wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. De ambitie is publieke dienstverlening met oog voor de menselijke maat. Samen met gemeenten en partners in de zorgketen stelt het CAK de klant centraal. Kenmerkend hierbij is een altijd snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening als standaard, met daarbij extra zorg en aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Deze stap vraagt fundamentele veranderingen binnen de organisatie. Het CAK pakt dit stapsgewijs aan. Bij ons werken betekent netwerken en energie hebben om mee te denken aan complexe vraagstukken en mee te werken aan uitvoeren met oog voor de menselijk maat.
Data is hierbij belangrijk voor het CAK, in deze opdracht als Data Steward mag jij meedenken over de vormgeving van de data voor het CAK in de toekomst.
De functie
Een Data Steward is verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de gedefinieerde datasets en richt zich daarbij op de datakwaliteit. De Data Steward is de “Subject Matter Expert” (SME) die de betekenis en het gebruik van de informatie begrijpt en communiceert. Hij geeft de Principal Data Steward, Data Architect en het Hoofd Data Management inzicht in de algemene doelstellingen en kwaliteit van de data, maar zal ook sterk betrokken zijn bij de details over hoe dit kan worden bereikt. Programma-/organisatie breed werkt de Data Steward vaak samen met andere Data Stewards in een “Data Steward Council”.  In dit besluitorgaan worden beslissingen genomen over en oplossingen bedacht voor mogelijke dataproblemen. De Data Steward vertegenwoordigt het Hoofd Data Management in de meeste discussies. Hij zal zich richten tot de Principal Data Steward en of Regeling Eigenaar als in de Council niet tot overeenstemming kan worden gekomen over hoe een dataprobleem zou moeten worden opgelost. Vertegenwoordigt de belangen van de Data Eigenaar, brengt de kansen en risico’s in beeld en legt deze voor. Is verantwoordelijk voor kennismanagement m.a.w. het opstellen en uitdragen van begrijpelijke documentatie. Is vraagbaak en expert op het gebied van data.
De rol van Data Steward binnen het centraal Data Management team wordt gedefinieerd als een persoon die binnen de scope van zijn verantwoordelijkheden weet wat data kan betekenen voor de business, zowel kansen als bedreigingen. Een Data Steward weet ook hoe deze elementen zijn georganiseerd in databases en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Een Data Steward is de belangrijkste persoon in het bestrijden van conflicten in definitie en implementatie van datasystemen. Vanuit dat opzicht kan de Data Steward documentatie van de data uit de systemen leveren aan rapportontwikkelaars en systeemanalisten.
 
•             Opstellen van datadefinities en documenteren van toegestane waardes;
•             Definiëren van regels voor het creëren van data, het gebruik van data of het afleiden van data;
•             Voert data analyses uit om proactief eventuele data problemen op te sporen en te voorkomen;
•             Identificeren en documenteren van huidige en gewenste datasystemen;
•             Implementeren en handhaven van het gestelde databeleid;
•             Stellen van datakwaliteit doelen;
•             Inrichten en beheren van datakwaliteitprocessen;
•             Uitdragen, communiceren a.d.h.v. workshops, sessies e.d. van de nut en noodzaak van datamanagement / kwaliteit.
Het profiel

 1. Een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau aantoonbaar door opleiding ICT, Bedrijfskunde of gelijkwaardig;
 2. Bekend en ervaren met tools en technieken om inzicht te krijgen in data kwaliteit;
 3. Kennis van ITIL, ASL, Prince2 en / of Agile Scrum;
 4. Kennis van / ervaring met data-analyse;
 5. Affiniteit met Business Intelligence;
 6. Affiniteit met Big Data;
 7. Kennis van en aantoonbare ervaring met WBP/AVG en op de hoogte van actuele ontwikkelingen;
 8. Ervaring met kennisoverdracht en –borging;

Competenties

 • Een goed ontwikkeld gevoel voor businessbelangen;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Kortom uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht waarbij u als adviseur en sparringpartner op strategisch niveau kan acteren.
 • Sterke probleemoplossende vaardigheden, een hoge mate van creativiteit, een sterk gemotiveerde houding en de bereidheid om sterke relaties met collega’s aan te gaan, het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen en het initiatief te nemen;

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 40 46 00 27.

Contact

1 + 6 =