fbpx
Axiflex
Gepubliceerd op
29/04/2020
Locatie
Rotterdam, Netherlands
Branche
Soort
Alle  

Omschrijving

11 weken (3 dagdelen per week) | hbo-niveau

Deze opleiding kan worden uitgebreid met de volgende onderdelen.
Inhoud opleiding:​

  • Training gesprekstechnieken
  • Training confronterend gesprek
  • Training controlerend huisbezoek
  • Training Emotie en Agressie – Veiligheidsprotocol
  • Training Fraudealertheid
  • Training Documenten & salarisstroken lezen
  • Training Juridisch rapporteren
  • SMART-werken (werkorganisatie)
Niveau van de opleiding

De beroepsopleiding wordt gegeven op hbo-niveau.

Lengte van de beroepsopleiding

De beroepsopleiding wordt wekelijks verzorgd over een periode van tien weken. Het programma wordt op vaste lesdagen aangeboden. Dit is mogelijk op maandag-, woensdag- en vrijdagavond, of op  dinsdag-, donderdag- en zaterdagmorgen.

Doel

Na afloop van de beroepsopleiding hebben de deelnemers voldoende inhoudelijke kennis meegekregen voor het beoordelen en afhandelen van een bijstandsaanvraag, aanvraag IOAW en aanvraag bijzondere bijstand.

Voor wie

De beroepsopleiding is bestemd voor (toekomstige) inkomensconsulenten/klantmanagers inkomen van een gemeentelijke Sociale Dienst

Vereisten
  • Een afgeronde hbo opleiding Rechten of SJD.
  • Relevante werk-/stage ervaring binnen een gemeente of overheidsinstelling.
Vrijstellingen

Als u minder dan zes maanden voor aanvang van de beroepsopleiding een lesmodule of vaardigheidstraining heeft gevolgd, dan kan vrijstelling voor dit onderdeel worden verleend.

Studiebelasting

Voor deze beroepsopleiding geldt een studiebelasting van 24 uur per week: 12 uur klassikale lessen en 12 uur thuisstudie.

Studiemateriaal

Syllabus: Deelnemers krijgen een syllabus met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de beroepsopleiding, actuele jurisprudentie en het opleidingsprogramma.

Literatuur:
Praktijkboek Participatiewet van Axiflex Academy.

Aanvullend lesmateriaal:
Tijdens de opleiding worden geanonimiseerde praktijkdossiers gebruikt door de deelnemers.

Kwalificaties

De beroepsopleiding is branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers ontvangen na succesvolle afronding een certificaat.

Toetsing

Iedere week vindt er een toets plaats met de tot dan toe behandelde stof. De opleiding wordt afgesloten met een vier uur durende eindtoets, deze eindtoets bestaat uit het afhandelen van een dossier, het beantwoorden van open en meerkeuze vragen.

Werkwijze

Drie keer per week wordt klassikaal onderwijs gegeven aan de hand van het Praktijkboek Participatiewet en een syllabus. De dagelijkse praktijk wordt hierbij zo dicht mogelijk benaderd door te werken met geanonimiseerde dossiers.
Deelnemers maken zelfstandig of in kleine groepen (huiswerk)opdrachten om stapsgewijs en geleidelijk tot bepaalde kennis en inzichten te komen. Daarnaast voeren zij met elkaar meningsvormende of probleemoplossende gesprekken over specifieke onderwerpen uit de Participatiewet. De groepsdynamiek van klassikaal lesgeven geeft meerdere inzichten en versterkt het leerproces.

Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/