Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
20/11/2020
Locatie
Regio Gouda, Netherlands
Branche
Soort
Alle  

Omschrijving

 • Functietitel: Toezichthouder/Directievoerder
 • Regio: Gouda
 • Duur: 4 januari 2021 tot en met 4 januari 2022
 • Optie tot verlenging: 1 jaar
 • Uren per week: 36
 • Solliciteren kan tot en met: 30 november 2020

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een toezichthouder/directievoerder.

Werkzaamheden

Je taken als toezichthouder kabels en leidingen:

 • adviseren over het afgeven van een instemmingsbesluit en het behandelen van aanvragen van netbeheerders middels het geautomatiseerde aanvraagsysteem AVOI-manager;
 • verantwoordelijk zijn voor het beheer en toezicht van meldingen en werkzaamheden op het gebied van kabels en leidingen.
 • zorg dragen voor het toezicht van opbreekwerkzaamheden die door of namens netbeheerders in de openbare ruimte worden uitgevoerd.
 • overleggen met netbeheerders en aannemers.
 • communiceren met burgers of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en/of klachten tijdens werkzaamheden.
 • fungeren als aanspreekpunt voor de uitvoeringsaspecten van kabel- en/of leidingwerkzaamheden.
 • behandelen van meldingen en klachten in de openbare ruimte naar aanleiding van kabels- en/of leidingwerkzaamheden.
 • zorg dragen voor het verwerken en monitoren van meldingen door burgers in het meldingensysteem van de opdrachtgever.

Je taken als toezichthouder verhardingen groot onderhoud:

 • signaleren van uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • voeren van overleg en houden van toezicht tijdens werkzaamheden door de aannemer;
 • signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt/kan worden;
 • duidelijk communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en/of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • analyseren en oplossen van meldingen door en klachten van burgers;
 • beoordelen van deeloffertes.

Je taken als directievoerder verhardingen groot en klein onderhoud:

 • controleren of de aannemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoeren;
 • voeren van directie UAV over de contracten;
 • rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen;
 • houden van voortgangsoverleg/bouwvergaderingen inclusief het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
 • signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
 • voorbereiden en geven van deelopdrachten;
 • beoordelen van meer- en minderwerk;
 • opleveren van deelopdrachten.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt minimaal 3 jaar recente en relevante ervaring als toezichthouder, opgedaan in de afgelopen 8 jaar. Deze ervaring kun je aantonen met een referentie.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als directievoerder, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt werkervaring als directievoerder en toezichthouder opgedaan binnen een gemeente.
 • Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding.
 • Je cv is in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 enkelzijdige A4-pagina’s groot.

Benodigde competenties:

 • Je bent klantgericht.
 • Je bent gericht op samenwerking.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je bent zelfstandig.
 • Je bent flexibel.
 • Je hebt politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je kunt plannen en organiseren.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt probleemoplossend vermogen.
 • Je bent nauwkeurig.
 • Je houdt overzicht.
 • Je hebt praktisch-technisch inzicht.
Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/