Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
20/11/2020
Locatie
Regio Den Haag, Netherlands
Branche
Soort
Alle  

Omschrijving

 • Functietitel: Strategisch adviseur consortia zwangerschap en geboorte
 • Regio: Den Haag
 • Duur: tot en met december 2021
 • Optie tot verlenging: 1 maal 4 maanden
 • Uren per week: 4-8
 • Solliciteren kan tot en met: 27 november 2020

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een strategisch adviseur consortia zwangerschap en geboorte.

Achtergrondinformatie

In Nederland is sinds 2011 een vrijwel landelijk dekkend netwerk van regionale consortia zwangerschap en geboorte actief. In deze consortia werken vertegenwoordigers van onderzoek, praktijk, onderwijs en beleid samen om kennis te ontwikkelen, uit te wisselen en/of te implementeren. Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden en vertegenwoordigers vanuit GGD-en, jeugdgezondheidszorg, ROS-en, hogescholen, universiteiten en gemeenten werken met elkaar aan het verbeteren van de kwaliteit van geboortezorg.

In nauwe samenwerking met de praktijk wordt kennis ontwikkeld door praktijkgericht onderzoek en het uitvoeren van best practices op basis van behoeften binnen de regio. Ook worden landelijke actuele onderwerpen geagendeerd (actieprogramma Kansrijke Start, Zorgstandaard Integrale geboortezorg et cetera) en wordt informatie tussen de consortia uitgewisseld. Op regionaal niveau wordt ook cliëntenparticipatie gefaciliteerd. Naast activiteiten die ieder consortium uitvoert, vinden ook activiteiten plaats, afgestemd op specifieke kansen en behoeften in de regio.

Gezamenlijk vormen de consortia een interregionale kennisinfrastructuur. Kernwaarden die de consortia onderling verbinden en onderscheiden van andere organisaties in het veld van zwangerschaps- en geboortezorg, zijn:

 • brede maatschappelijke inbedding in de regio;
 • multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking in de regio;
 • delen en ontwikkelen van toepasbare kennis voor betere gezondheidsuitkomsten in zwangerschaps- en geboortezorg;
 • faciliteren van cliëntparticipatie.

De verbindende landelijke positie willen de consortia de komende tijd verder (door)ontwikkelen en uitdragen. Een speerpunt voor de komende periode is het bestendigen en borgen van de consortia, ook na 2021.

Functieomschrijving

Je gaat werken aan de landelijke positionering van de consortia en jezelf inzetten om financiering voor de bestendiging en borging te realiseren. Je werkt nauw samen met vertegenwoordigers vanuit de consortia (stuurgroep en afstemmingsoverleg), de opdrachtgever en een communicatiebureau. De invulling van deze functie bouwt voort op aanbevelingen afkomstig uit het onderzoek over de positionering, bestendiging en borging van de consortia zwangerschap en geboorte. Na de eerste selectie van kandidaten ontvang je dit rapport ter voorbereiding van het sollicitatiegesprek.

Komend jaar houd je jezelf bezig met het coördineren, uitwerken en -voeren van een strategisch plan. Dit plan is gericht op de positionering en landelijke bekendheid van de consortia zwangerschap en geboorte. Ook is het gericht op het organiseren van financiering voor bestendiging en borging van deze infrastructuur na 2021.

Dit houdt in:

 • ontwikkelen van een herkenbare positionering van de consortia en deze uitdragen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Je vergroot hiermee de bekendheid van de consortia als landelijk en interregionaal netwerk zowel in de geboortezorg als bij relevante belanghebbenden;
 •  vaststellen en aanscherpen van een basispakket aan gemeenschappelijke verantwoordelijkheden en taken van de consortia. Dit omvat onder meer het verder uitwerken van taken op het gebied van het actieprogramma Kansrijke Start en het vormgeven van de rol van de consortia aangaande landelijke partijen;
 • uitwerken en uitvoeren van een strategie gericht op het realiseren van structurele financiering.
 • maken van afspraken met landelijke belanghebbenden en potentiële financiers (beroepsverenigingen, VWS, verzekeraars, gemeenten en wethouders) en ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van deze afspraken, door de strategische koers te bepalen;
 • zorg dragen voor een toekomstbestendige overlegstructuur van de gezamenlijke consortia.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-bacheloropleiding.
 • Je bent beschikbaar voor 4-8 uur per week tot eind 2021.
 • Je hebt werkervaring met de organisatie van de gezondheidszorg.
 • Je hebt werkervaring met een positioneringstraject binnen de gezondheidszorg.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van beleid binnen de gezondheidszorg en/of het sociaal domein.
 • Je hebt kennis van financieringsstromen.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider/manager, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • Je hebt werkervaring met stakeholdersmanagement, opgedaan binnen de gezondheidszorg.
 • Je vermeldt minimaal 2 relevante referenties op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).
 • Je cv is in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 enkelzijdige A4-pagina’s groot.

Benodigde competenties:

 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent samenwerkingsgericht.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je bent flexibel.
 • Je kunt improviseren.
 • Je bent analytisch.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je bent diplomatiek
 • Je kunt strategisch opereren.
 • Je bent een netwerker.
 • Je bent een verbinder op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke processen en het vermogen daarin te navigeren.
 • Je hebt het vermogen kansen, belangen en risico’s binnen een sterk politieke en beleidsrijke omgeving op de juiste wijze in te schatten en te vertalen naar gefundeerde adviezen.
 • Je hebt uitstekende leidinggevende vaardigheden.
 • Je hebt overtuigingskracht.
 • Je kunt stimuleren.
 • Je kunt veranderingen bewerkstelligen.
 • Je kunt tegengestelde opvattingen overbruggen.
 • Je kunt draagvlak creëren.
 • Je bent enthousiasmerend.
 • Je weet met energie en commitment partijen te motiveren.

Goed om te weten:

 • Je werkdagen/uren kunnen flexibel worden ingevuld.
 • Je neemt deel aan de maandelijkse stuurgroep Bestendiging en Borging. Per kwartaal neem je deel aan een landelijk afstemmingsoverleg van de consortia zwangerschap en geboorte (voortgang en afspraken/advies).

 

 

Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/