fbpx
Selecteer een pagina
Axiflex BV
Gepubliceerd op
08/04/2021
Locatie
Regio Zuid-Holland, Netherlands
Branche
Soort
Alle  

Omschrijving

Functietitel: senior Wabo vergunningverlener
Regio: Zuid-Holland
Duur: 6 maanden, optie tot verlenging 2 x 6 maanden
Start: z.s.m.
Uren per week: 32 tot 36

Solliciteren kan tot en met 12 april 2021.

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een senior Wabo vergunningverlener.

Functieomschrijving

Jij valt onder het cluster Vergunningen waar je een collega met zwangerschapsverlof vervangt. Indien er na afloop van de periode nog sprake is van grote drukte behoort verlenging tot een mogelijkheid. Je zal een groot aantal werkzaamheden onder je hoede hebben w.o. het beoordelen en afhandelen van complexe aanvragen en het verrichten van taken waar een adequate beoordeling en afhandeling noodzakelijk zijn.

Werkzaamheden

 • zijn o.a. verantwoordelijk voor aangevraagde omgevingsvergunningen voor o.a. het bouwen, gebruik maken van een bouwwerk, aanleggen van in - en uitritten etc. en deze te beoordelen en te afhandelen.
 • Verantwoordelijk voor tijdelijke, binnen - of buitenplanse ontheffingen voor het gebruik van gronden en bouwwerken die in strijd zijn met het bestemmingsplan, de beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit.
 • Ook voor overige activiteiten w.o. het kappen van bomen, brandveilig gebruik, openbare terreinen, sloop - en asbestmeldingen en ontheffingen van Bouwbesluit.
 • Het verrichten van werkzaamheden zoals het regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces en de integrale aanpak van de vergunningverlening.
 • Het controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud en eventuele berekeningen en rapportages van aanvragen.
 • Het toetsen van aanvragen aan regelgeving zoals o.a. bestemmingsplannen, beheersverordening, bouwbesluiten etc.
 • Zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid en indien nodig door het inschakelen en coördineren van externe en interne deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines.
 • Opstellen van het (college)besluit en de bepaling van de voorwaarden met (eventueel) i.s.m. een jurist en specialisten.
 • Opstellen van een notitie met bevindingen t.b.v. de jurist vergunningverlening.
 • Organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager en indien nodig, inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van de zienswijzen en bezwaren.
 • Beoordelen en afhandelen van aanvragen of meldingen m.b.t. het slopen, verplaatsen, verstoren of wijzigen van bouwwerken. Je kijkt en beoordeelt eventuele monumentale status, de situatie beschermd stads - en dorpsgezicht en andere belangrijke wettige en beleidsmatige kaders.

Functie eisen 

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • In de afgelopen 6 maanden heb je geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden bij deze opdrachtgever gehad.
 • Aantoonbare kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en vergunningverlening.
 • Aantoonbare werkervaring met het behandelen van aangevraagde omgevingsvergunningen volgens de uitgebreide procedure op grond van planologische aspecten. 
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als senior Wabo vergunningverlener.
 • Een afgeronde HBO opleiding Bouwkunde.
 • Een afgeronde aanvullende cursus op het gebied van Bouwbesluit of Ambtenaar Bouw - en Woningtoezicht.
 • Je kunt minimaal 2 referenties overleggen.

Competenties

 • Zelfstandig en oplossingsgericht werken.
 • Ook ben je een teamplayer en je hebt een flexibele instelling.
 • Met je organiserend vermogen weet je onder druk te kunnen presteren, je werkt bewust risicogestuurd en door je daadkrachtige instelling weet je er optimaal mee om te gaan.
 • Je bent je bewust van de (werk)omgeving en de onderlinge verhoudingen en mede door je ervaring weet je je erin te verplaatsen qua denkwijze en communicatie.

Goed om te weten

De opdrachtgever kan verzoeken om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/