Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
13/07/2020
Locatie
Regio Utrecht, Netherlands
Branche
IT  
Soort
Alle  

Omschrijving

Periode: 5 oktober 2020 tot en met 5 oktober 2021

Optie tot verlenging: ja

Uren per week: 36

Solliciteren kan tot en met: 5 augustus 2020

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een solution architect grensdomein KMar.

Functieomschrijving

Als projectarchitect ben je de spil tussen de business en techniek in het grensbewakingsproces. Je bent gesprekspartner voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) in de snel veranderende operatie van grensbewaking. Het KMar-programma Future Borders is de behoeftesteller met haar visie op een vernieuwd grensconcept. Met het programma stem je de functionele behoefte en requirements af. Je werkt nauw samen met de enterprise architecten, met wie je de projectstartarchitecturen opstelt. Deze projectarchitecturen zijn richting gevend voor de technische oplossingen, waarvoor je weer nauwe samenwerking hebt met de verschillende technische specialisten, zowel binnen als buiten Defensie. Als projectarchitect ben je verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende deelsystemen, die met zijn allen invulling geven aan het grensbewakingsproces. Je start met het project Grenspassage Beslisserver Fase 2. Dit project levert een nieuw dashboard op voor de grenswachter, waarmee hen een uniform beeld gegeven wordt. Voor dit uniforme beeld heeft het GPBS diverse koppelingen nodig met de bestaande systemen, waarbij nagedacht wordt over het overhevelen van beslislogica naar het GPBS. Je kunt ingezet worden op verschillende projecten die geïnitieerd worden vanuit het programma Future Borders.

De Kmar heeft met haar programma Future Borders een visie uitgewerkt over een vernieuwing van het grensbewakingsproces. Kmar werkt daarin nauw samen met het ministerie van Jusitie en Veiligheid, en Schiphol. Het grensproces is aan veel wijzingen onderhevig, die vaak voortvloeien uit regelgeving vanuit de Europese Unie. Daarbij is de KMar vaak gebonden aan deadlines als het gaat om implementatie van een verordening. JIVC, in bijzonder de afdeling COC2 (Civiel Operationeel Command and Controll) is verantwoordelijk voor de projecten die zorgen voor de technische invulling van het vernieuwd grensconcept.

De mogelijkheid bestaat dat je na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven we ernaar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

We zoeken iemand die in staat is op alle niveaus en over verschillende onderwerpen effectief te communiceren. Het ene moment ben je in discussie met enterprise architecten over architectuurprincipes, het volgende ogenblik ben je met businessanalisten een heel concreet probleem aan het afpellen en weet je de juiste vragen te stellen om tot een gewogen oordeel over de te kiezen oplossingsrichting te komen. En passant geef je advies aan een infrastructuurconsultant, die worstelt met de uitwerking van het technisch detailontwerp van een koppeling, en zorg je ervoor dat hij of zij weer verder kan met het werk.

Er wordt gebruik gemaakt van een commerciële off-the-shelf-oplossing in combinatie met specifiek voor de KMar te realiseren koppelingen. Daarbij moet dit geheel landen op een nieuw te ontwikkelen infrastructuur, dat ook de nodige eisen aan de oplossing stelt. Je draagt, samen met de technisch projectleider, zorg voor een oplossing die succesvol uitgerold kan worden binnen de KMar.

Je zoekt inhoudelijk afstemming met alle relevante stakeholders en maakt hiermee concrete afspraken die de belangen van de KMar en het project dienen. Je speelt een belangrijke rol bij de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van de oplossing.

 

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als zelfstandig acterend solution architect of project architect.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en integreren en implementeren van servicegeoriënteerde (SGA/SOA) oplossingen en koppelingen.
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring van methodes en technologieën op het gebied van Service Oriënted Architecturen (SOA) en Identity and Access management (IAM) en Secure Software Development (SSD) en Risico Analyse en Data Governance.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.
 • Je hebt kennis van PRINCE2 en Agile/Scrum als technieken en methoden voor programma- en projectmanagement.
 • Je hebt een certificaat PRINCE2 Foundation en een opleiding Agile/Scrum gevolgd.
 • Je hebt een certificaat TOGAF.
 • Je hebt een certificaat ArchiMate.
 • Je hebt kennis van IT-architectuur en bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie).
 • Je hebt minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden en methoden (business-, applicatie-, data- en infrastructuurarchitectuur):
  • BVI
  • CDM
  • NIM
  • IDA
  • DEMO
 • Je hebt een DEMO-certificaat.
 • Je hebt een certificaat BCS Solution Architectuur.
 • Je hebt een certificaat CISSP en/of CRISC en/of SABSA.
 • Je hebt kennis van en ervaring met:
  • Defensie BeveiligingsBeleid
  • Defensie te Beschermen Belang (TBB)-bepalingen
  • Statement of Compliance-Koppeling (SOC-K).
 • Je hebt kennis van en ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en/of de voorloper hiervan en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR).
 • Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG).
 • Je hebt kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG).

Benodigde competenties:

 • samenwerken
 • beïnvloeden
 • conceptueel denken
 • stressbestendig
 • communiceren
 • initiatief
 • resultaatgericht

Goed om te weten

Inzetten bij deze opdrachtgever zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/