Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
11/09/2020
Locatie
Regio Amsterdam, Netherlands
Branche
Soort
Alle  

Omschrijving

 • Functietitel: Senior projectleider BHG-project fase II
 • Regio: Amsterdam
 • Duur: 1 jaar
 • Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar
 • Uren per week: 32-36
 • Solliciteren kan tot en met: 22 september 2020

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een senior projectleider BHG-project fase II.

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het tijdig behalen van de resultaten van het BHG (Binnenhavengeld)-traject fase II. Dit traject behelst uitbreiding en modernisering van het bestaande systeem van betaling van Binnenhavengeld tot een systeem waarbij alle pleziervaartuigen en een deel van de beroepsvaart in Amsterdam voorzien zijn van een vignet met RFID-chip. Je leidt een projectgroep met vertegenwoordigers van 4 gemeentelijke directies en een commerciële leverancier. De leverancier bouwt in opdracht van het programma Varen de noodzakelijke functionaliteiten, beheert een BHG-database en levert hardware (vignetten). Je legt verantwoording af aan een stuurgroep.

Werkzaamheden

Eigenaren van pleziervaartuigen die aanleggen in Amsterdam moeten Binnenhavengeld (BHG) betalen. Na betaling van de BHG ontvangen ze een vignet voorzien van een chip, dat ze aanbrengen op hun boot. Vanaf 2021 moeten alle vaartuigen die in en door Amsterdam varen – ook als zij niet aanmeren – voorzien zijn van een vignet. Het nieuwe beleid van de opdracht moet worden vertaald in de noodzakelijke regelgeving (verordeningen) en in functionaliteiten waarmee eigenaren van pleziervaartuigen on-/offline de verschillende soorten vignetten kunnen verkrijgen. Ook alle dienstverlening rond de nieuwe vignetten moet nu worden ontwikkeld.

De komende periode staan uitbreiding en de doorontwikkeling van het vignettensysteem centraal. Je hebt als ketenregisseur van een complexe keten een belangrijke rol naar de gemeentelijke partners en naar de leverancier. Je geeft leiding aan het proces van het formuleren van de gemeentelijke eisen tot aan uitrol van de opgeleverde producten. Je leidt het proces aan de gemeentelijke kant in goed overleg met de betrokken gemeentelijke partners (en met de leverancier). Aan de gemeentelijke kant gaat het daarbij in ieder geval om het programma Varen (beleid, communicatie, juridische zaken en financiën), de directie Dienstverlening (stadsloketten en callcenter), directie THOR (handhaving en toezicht) en directie Belastingen (invordering). Richting de leverancier van de functionaliteiten (en de fysieke vignetten) ben je gedelegeerd opdrachtgever. Je begeleidt het hele proces van het opstellen van de requirements, de verschillende functioneel ontwerpen via het offerte- en bouwtraject en testen tot en met productie en uitrol van de afgesproken deliverables. Je werkzaamheden vinden plaats onder de nodige tijdsdruk.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-/wo-opleiding.
 • Je voegt een motivatiebrief toe. Geef daarin aan waarom je jezelf de meest geschikte kandidaat acht.
 • Je hebt minimaal 8 jaar ervaring als projectleider of -manager van complexe projecten met verschillende belanghebbenden. Licht dit toe in je motivatie.
 • Je hebt ervaring als projectleider of -manager met de vertaling van nieuw beleid van de overheid naar regelgeving, nieuwe functionaliteiten en uitvoering op de werkvloer. Licht dit toe in je motivatie.
 • Je hebt ervaring met complexe projecten waarbij zakengedaan moeten worden met een commerciële organisatie (als opdrachtnemer) en met andere divisies van de eigen organisatie (als uitvoerders). Licht dit toe in je motivatie.
 • Je hebt ervaring binnen een G4-gemeente. Licht dit toe in je motivatie. Licht dit toe in je motivatie.
 • Je hebt kennis van de dynamiek van Amsterdam. Licht dit toe in je motivatie.
 • Je hebt kennis van en ervaring met complexe trajecten met een belangrijke IT-component. Licht dit toe in je motivatie.
 • Je beschikt over vaardigheden op het gebied van: projectmanagement (PRINCE2, Agile), procesmanagement (inclusief ketenprocesregie), testmanagement (TMap), requirementmanagement en stakeholdermanagement.
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 • Je cv is in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 enkelzijdige A4-pagina’s groot.
 • Je vermeldt minimaal 1 relevante referentie op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).
Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/