Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
30/07/2020
Locatie
Regio Amsterdam, Netherlands
Branche
Soort
Alle  

Omschrijving

Duur: 12 maanden

Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Uren per week: 36

Solliciteren kan tot en met: 5 augustus 2020

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een ervaren adviseur Bbz.

Functieomschrijving

Als senior adviseur Bbz ondersteun je de klanten optimaal, en werk je mee aan de verandering van de afdeling.

Gewenst profiel

Als (liefst zeer) ervaren Bbz-adviseur is het jouw opdracht ondernemers die een beroep doen op ondersteuning op basis van jouw inzicht in hun financiële informatie (jaarcijfers en privé) door te verwijzen naar de passende ondersteuning (schuldhulpverlening, coaching, bedrijfsbeëindiging en/of het zoeken naar een (aanvullend) loondienstverband) zodat zij zo snel mogelijk (weer) financieel zelfstandig kunnen opereren. Met een snelgroeiend team van adviseurs draag je vanuit jouw ervaring actief bij aan de snelle ontwikkeling van de afdeling om de - vanwege de coronacrisis - ruim verdrievoudiging van het aantal klanten optimaal te kunnen ondersteunen. In combinatie met een eigen klantenbestand ondersteun je enkele minder ervaren adviseurs bij hun ontwikkeling, zoals in het maken van de analyses, het verbeteren van hun adviesvaardigheden en het sneller bepalen van het afwegingskader. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies gericht op het verhogen van de efficiency en effectiviteit van de dienstverlening, bijvoorbeeld door aanscherpingen van procedures en/of vermeerderde automatisering (robotisering).

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding op niveau 4. De voorkeur gaat uit naar een afgeronde hbo-opleiding.
 • Je bent bekend met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).
 • Je bent bekend met de doelgroepen van het Bbz (personen die alleen of samen met degenen met wie hij/zij het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico's daarvan draagt), zoals taxibedrijven, horecaondernemingen, winkeliers en sekswerkers.
 • Je hebt minimaal 5 en bij voorkeur meer dan 10 jaar ervaring met de uitvoering van het Bbz en de IOAZ bij diverse gemeentes.
 • Je bent goed ingevoerd op diverse relevante software en hebt in ieder geval recente kennis van Socrates of Suite.
 • Je hebt ervaring met Suwinet.
 • Je hebt (recente) ervaring met BEN (PinkRoccade).
 • Je bent in staat de toets voor te bereiden/uit te voeren op levensvatbaarheid van het bedrijf of zelfstandig beroep. Dit wil zeggen: het bedrijf of zelfstandig beroep waaruit de zelfstandige naar verwachting na bijstandsverlening een inkomen zal verwerven dat, samen met het overige inkomen, toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep en voor de voorziening in het bestaan.
 • Je bent ervaren met het doorverwijzen van ondernemers naar de juiste/benodigde ondersteuning.
 • Je bent ervaren met het toekennen van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
 • Je geeft op maximaal 1 A4-pagina aan waarom je jezelf de meest geschikte kandidaat acht voor deze functie.
 • Je cv is in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 enkelzijdige A4-pagina’s groot.
 • Je vermeldt minimaal 1 relevante referentie op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Goed om te weten

De opdrachtgever kan verzoeken om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

 

Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/