Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
17/11/2020
Locatie
Regio Amsterdam, Netherlands
Branche
Soort
Alle  

Omschrijving

 • Functietitel: Projectleider Key2Burgerzaken
 • Regio: Amsterdam
 • Duur: 12 maanden
 • Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar
 • Uren per week: 36 uur
 • Solliciteren kan tot en met: 23 november 2020

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een projectleider Key2Burgerzaken.

Functieomschrijving

Het nu bij de opdrachtgever in gebruik zijnde burgerzakensysteem moet vervangen worden omdat de geldigheid van het contract is verlopen. Het nieuwe systeem moet voldoen aan de wensen van een moderne overheid voor de dienstverlening en ruimte bieden voor innovatie. In het burgerzakensysteem worden bevolkingsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) bijgehouden conform wet- en regelgeving. De applicatie bevat naast de data die op de landelijke BRP-gegevensset is gebaseerd, onder andere ook de registratie van reisdocumenten, rijbewijzen en zogenaamde plusgegevens en/of aangehaakte gegevens, zoals bijvoorbeeld de postcode. Voor het bijhouden van de BRP moet het nieuwe burgerzakensysteem voorzien in een moderne interface voor de (digitale) dienstverlening aan de burger en de verwerking van gegevens door de medewerkers. Deze functie betreft de periode van de implementatiefase.

Projectdoelstellingen:

 • implementeren van een nieuw burgerzakensysteem waarmee de opdrachtgever voor de komende jaren beschikt over een duurzaam en stabiel systeem dat voldoet aan de landelijke en lokale vereisten;
 • het systeem is aangesloten op het landelijke en lokale distributiesysteem;
 • het systeem verwerkt gegevens van de burgerlijke stand naar de BRP;
 • het systeem is aangesloten op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen;
 • ingericht functioneel beheer van de nieuwe voorziening bij de IVE;
 • ingericht technisch beheer bij de centrale afdeling ICT van de opdrachtgever;
 • realiseren van een koppeling de RDW, Raas et cetera;
 • realiseren van een koppeling met kennissystemen;
 • vastgestelde procesbeschrijvingen voor processen bij Burgerzaken en opgeleid personeel.

Je taken:

 • dragen van (eind)verantwoordelijkheid voor de realisatiefase van het project;
 • voorbereiden van alle nodige bestuurlijke en ambtelijke besluitvorming;
 • afstemmen met de betrokken partijen, binnen en buiten de organisatie van de opdrachtgever;
 • opstellen van een projectfasenplan;
 • inrichten van de projectorganisatie;
 • functioneel aansturen van deelprojectleiders en projectmedewerkers;
 • beheersen van de risico’s binnen het project, signaleren van knelpunten en voorstellen van tegenmaatregelen en/of oplossingsscenario’s;
 • begeleiden van de business bij de implementatie van nieuwe processen en de voorbereiding van de organisatie;
 • zorg dragen voor de informatievoorziening vanuit het project;
 • zorg dragen voor de afstemming van de in- en externe betrokkenen;
 • voorbereiden van stuurgroepvergaderingen;
 • nauw samenwerken met Informatievoorziening;
 • nauw samenwerken met de inkoper van de opdrachtgever;
 • fungeren als autoriteit voor marktpartijen in overleg met de inkoper;
 • bewaken van de voortgang en uitputting van middelen en hierover rapporteren.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je werkt en denkt minimaal op academisch niveau. Dit heb je bereikt via een afgeronde wo-bacheloropleiding en/of werkervaring.
 • Je bezit een certificaat PRINCE2 of soortgelijk.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als projectleider en/of programmamanager, opgedaan in de laatste 7 jaar.
 • Je hebt kennis van en ervaring met risicomanagement.
 • Je hebt ervaring als projectleider van een groot IV-project, bij voorkeur aangaande Burgerzaken bij een G4-gemeente.
 • Je hebt kennis van EU-aanbestedingsrecht.
 • Je hebt kennis van en ervaring met opslag-, distributiesystemen en zaaksystemen.
 • Je hebt ervaring met bestuurlijke processen.
 • Je hebt affiniteit met data, schoning, conversie en migratie.
 • Je vermeldt minimaal 1 relevante referentie op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 • Je cv is in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 enkelzijdige A4-pagina’s groot.
Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/