Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
31/07/2020
Locatie
Regio Den Haag, Netherlands
Branche
Soort
Alle  

Omschrijving

Duur: 6 maanden

Optie tot verlenging: mogelijk, maar nog niet bekend

Uren per week: 24

Solliciteren kan tot en met: 6 augustus 2020

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een projectleider energiestrategie en -transitie.

Functieomschrijving

In december 2019 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2022 vastgesteld. Belangrijkste onderdeel daarvan betreft de verplichtingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord en dan met name op het terrein van de energietransitie. De gemeente moet een visie ontwikkelen op de regionale energiestrategie en daarbinnen haar positie bepalen en ook werken aan een doorvertaling van de visie in een lokale energiestrategie. Daartoe zijn inmiddels de lokale uitgangspunten door de gemeenteraad vastgesteld. Binnen de gemeente wordt aan het thema energiestrategie en -transitie door een ambitieus en bevlogen team gefocust gewerkt. Door het vertrek van de huidige projectleider is versterking van het team op zeer korte termijn geboden. De programmamanager duurzaamheid (ook ambtelijk opdrachtgever) en het team hebben behoefte aan een ervaren en inhoudelijk sterke projectleider die zowel op het proces, de strategie als op de inhoud het team verder helpt om tot de op te leveren producten en resultaten te komen.

De concrete taken zijn onder meer:

 • Je zorgt voor verbinding op het dossier energietransitie in de organisatie.
 • Je geeft sturing aan het team Energietransitie bij het vormgeven van de positionering van de gemeente in de RES en is verantwoordelijk voor de opzet en aanpak van de LES en de totstandkoming van de transitievisie Warmte en wijkaanpak als onderdeel van de strategie.
 • Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van de te behalen mijlpalen.
 • Je draagt zorg voor de strategische documenten (presentaties, plannen van aanpak en bestuurlijke besluitvormingsstukken) en bent daarnaast penvoerder voor de op te stellen LES.
 • Je levert in samenwerking met het team een meerjarenperspectief op waarin de doelstellingen voor de energietransitie voor de eerste vier jaar nader zijn uitgewerkt, hierin wordt ook aandacht besteed aan de noodzakelijke capaciteit en financiële middelen.
 • Je adviseert samen met het team over de consequenties van het klimaatakkoord.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je bent uiterlijk beschikbaar per 1 september 2020.
 • Je bent flexibel inzetbaar op alle 5 de werkdagen.
 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-bacheloropleiding.
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het terrein van energietransitie en duurzaamheidsbeleid bij de overheid in de afgelopen 6 jaar.
 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met het begeleiden en aansturen (projecten die zowel een inhoudelijke en procesmatige dimensie hebben, in potentie politiek-bestuurlijk gevoelig zijn, zowel communicatieve, participatieve en juridische en financiële aspecten in zich herbergen) in de afgelopen 8 jaar.
 • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van de energietransitie in de afgelopen 5 jaar.
 • Je cv is in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 enkelzijdige A4-pagina’s groot.
 • Je vermeldt minimaal twee relevante referenties op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).

Benodigde competenties:

 • verbinden
 • politiek-bestuurlijk sensitiviteit
 • samenwerken
 • oplossingsgerichtheid
 • daadkracht
 • onder druk kunnen werken/stressbestendig

Goed om te weten:

 • De opdrachtgever kan verzoeken om een Verklaring Omtrent het Gedrag.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat je zelf een mobiele telefoon en laptop inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/