fbpx
Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
12/01/2021
Locatie
Regio Naaldwijk, Netherlands
Branche
IT  
Soort
Alle  

Omschrijving

 • Functietitel: Kwartiermaker/Strategisch regisseur informatievoorziening
 • Regio: Naaldwijk
 • Duur: 12 maanden
 • Optie tot verlenging: 2 maal 6 maanden
 • Uren per week: 32-36
 • Solliciteren kan tot en met: 19 januari 2021

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een kwartiermaker/strategisch regisseur informatievoorziening.

Functieomschrijving

Je zult jezelf richten op de verbinding van regie en change met de ICT-beheerorganisatie en andere raakvlakken binnen het domein van informatievoorziening.

Je taken:

 • leidinggeven aan de informatievoorzieningsorganisatie (taakveld R&C, I&A, AM en SD):
  • coachend managen van het organisatieonderdeel waarbij ontwikkeling en beheer in evenwicht moeten zijn;
  • on the job coaching van medewerkers op vaardigheden, taakinvulling, taakvolwassenheid en organisatiecultuur;
  • samen met de organisatieontwikkelaar en hr-adviseur actief zorgen voor ontwikkeling van de informatievoorzieningsorganisatie (onder andere door de invoering van nieuwe werkwijzen zoals DevOps, het versterken van service- en changemanagement en het opstellen van een strategie voor legacy-beheer);
  • opstellen van ontwikkelplannen voor alle medewerkers van dit organisatieonderdeel.
 • kwartier maken voor een strategisch regisseur informatievoorziening:
  • realiseren van de veranderopgave en verbinding tussen de verschillende onderdelen, en vorm geven aan de functie strategisch regisseur informatievoorziening;
  • voorbereiden op meer integrale aansturing van het hele domein van informatievoorziening, inclusief DIV, basisregistraties, informatiebeheer, driehoek gegevensbescherming en vergelijkbare organisatieonderdelen;
  • vorm geven aan de rol van plaatsvervangend CIO van de gemeentelijke organisatie.
 • uitbouwen en verder invullen van een hoogwaardig strategisch (beleids)adviserend organisatieonderdeel (regie- en changeorganisatie) dat innovatie, beleid en changeprocessen vorm geeft in het ICT-domein:
  • werving, selectie, begeleiding en ontwikkeling van nieuwe medewerkers;
  • aan- en bijsturen van medewerkers in de opbouw van een demand-supply-organisatie, onder andere om positie in de organisatie te verwerven;
  • opnemen van business intelligence in de structuur van R&C en integratie in de vastgestelde werkwijzen.
 • samen met het taakveld I&A en changemanagement inrichten van afgestemde werkprocessen:
  • verantwoordelijk zijn voor de hele keten van het leveren van ICT-dienstverlening aan de gemeentelijke organisatie en, in specifieke situaties, op contractbasis aan samenwerkende organisaties;
  • uitlijnen van (nieuwe) processen over de teams heen;
  • verbeteren van bestaande werkwijzen;
  • actueel houden en uitvoeren van activiteiten in de Doelenboom;
  • inzetten van verandermanagement aangaande houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers in de dienstverleningsketens.
 • organiseren van alignment tussen business en ICT:
  • scherp krijgen van de organisatiebehoefte en mogelijkheden door actief informatie op te halen bij de klant en beheerorganisatie over lopende trajecten, prioriteiten en bedrijfsdoelen;
  • omzetten van innovaties en trends naar concrete voorstellen en initiatieven (actief);
  • business leren werken als goed opdrachtgever (voor informatievoorziening), daarbij ondersteund door de ontwikkeling van opdrachtgericht werken in de gemeentelijke organisatie;
  • realiseren van doelen op projectbasis, door verbetering van portfoliomanagement en gestructureerde rapportages hierover in te richten;
  • optimaal faciliteren van de overdracht van projectresultaten naar beheer, op basis van herbruikbare methodieken en aansluitvoorwaarden.
 • versterken van de structuur voor governance:
  • implementeren van verschillende overleggen (samenstelling, werkwijze (budget)verantwoordelijkheden en mandaat), waaronder strategisch overleg, demand-overleg en portfolio board;
  • zorg dragen voor de strategisch-tactische positionering van de ‘one-stop shop’ in de gemeentelijke organisatie.
 • actualiseren en uitvoeren van de communicatiestrategie:
  • samen met de communicatiemedewerker plannen en uitvoeren van actieve communicatie met bestuur, business, informatievoorzieningsorganisatie en overige belanghebbenden;
  • uitdragen van visual management door het operationeel houden van de digitale Obeya room;
  • organiseren en uitvoeren van inhoudelijke stand-ups en verbindings- en inspiratiesessies.

Benodigde competenties:

 • Je bent een stevige persoonlijkheid.
 • Je hebt daadkracht.
 • Je hebt doorzettingsvermogen.
 • Je ziet het oplossen van problemen als uitdaging.
 • Je bent inspirerend.
 • Je bent zicht- en benaderbaar voor zowel medewerkers als klanten.
 • Je bent flexibel.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je weet structuur aan te brengen.
 • Je verliest de menselijke maat niet uit het oog.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt minimaal een afgeronde wo-bacheloropleiding.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met (interim-)management, organisatieontwikkeling en de aansturing van innovatie binnen een politiek-bestuurlijke context.
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met het inrichten van de regie- en changefunctie (CIO office) binnen een overheidsorganisatie, opgedaan in de afgelopen 3 jaar.
 • Je bent uiterlijk beschikbaar per 15 februari 2021.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met verandermanagement binnen een gemeentelijke ICT-organisatie op het gebied van beheer of change, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met gemeentelijke ICT, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt kennis van moderne ontwikkelingen binnen de gemeentelijke informatievoorziening (zoals datagedreven sturen, common ground, smart city en blockchain) en de toepasbaarheid daarvan voor gemeenten. Geef dit duidelijk weer in je cv met projecten ter referentie en/of behaalde opleidingen/cursussen).
 • Je hebt inzicht in het ontstaan en de consequenties van het gemeentelijke ICT-landschap en de ontwikkelingen daarin, zowel lokaal als landelijk en Europees. Vermeld dit duidelijk in je cv en geef een toelichting van maximaal 350 woorden.
 • Je hebt werkervaring met het inrichten van processen die betrekking hebben op de hele ICT-ondersteuningsketen vanuit het klantperspectief, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • Je vermeldt minimaal 2 relevante referenties op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).
 • Je cv is in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 enkelzijdige A4-pagina groot.

Goed om te weten

De opdrachtgever verzoekt om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/