Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
04/09/2020
Locatie
Regio Apeldoorn (en Zutphen), Netherlands
Branche
Alle  
Soort
Alle  

Omschrijving

 • Functietitel: IC-verpleegkundige
 • Regio: Apeldoorn (en Zutphen)
 • Duur: 28 september 2020 tot en met 31 maart 2021
 • Optie tot verlenging: ja
 • Uren per week: 24
 • Solliciteren kan tot en met: 21 september 2020

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een IC-verpleegkundige.

Je werkzaamheden:

 • vaststellen van de specifieke zorgbehoefte van de patiënt;
 • verrichten van verpleegtechnische handelingen binnen de kliniek en het zo nodig bijsturen van het ingezet zorgbeleid;
 • instrueren en adviseren van de verpleegkundigen aangaande de te verlenen specialistische zorg;
 • zorgen voor vastlegging en overdracht van patiëntengegevens;
 • instrueren, (psychosociaal) begeleiden en adviseren van de patiënt/familie;
 • controleren van het gebruik en de kwaliteit/functioneren van de toegepaste materialen en medische hulpmiddelen;
 • verrichten van verpleegtechnische handelingen binnen de kliniek voor de individuele patiënt en ter ondersteuning van collega-zorgverleners;
 • leveren van een bijdrage aan de overdracht van kennis en instructie van vaardigheden aan verpleegkundigen en andere zorgverleners, zowel individueel als aan groepen in de vorm van bijscholing/klinische lessen. Je begeleid regelmatig collega’s en leerlingen stagiaires van diverse opleidingen;
 • zorg dragen voor een juist gebruik en controle van bewakingsapparatuur en apparatuur die functies van patiënten ondersteunen en/of overnemen;
 • zorg dragen voor het aanvullen na het gebruik van hulpmiddelen;
 • schoonmaken, controleren en opbouwen van gebruikte apparatuur;
 • zorg dragen voor het tijdig bestellen van apotheekvoorraden;
 • zorg dragen voor de tijdige bestelling van afdelingsspecifieke koopgoederen via de afdeling inkoop;
 • zorg dragen voor het optimaal aanwenden van middelen ter waarborging van de patiëntenzorg binnen de kaders van het afdelingsbudget;
 • deelnemen aan team‐ en werkbesprekingen, eventuele intervisiebijeenkomsten en begeleidingsgesprekken binnen de afdeling;
 • op de hoogte blijven ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van protocollen en afdelingsvraagstukken door zo nodig te participeren in afdelingscommissies en werkgroepen;
 • eventueel een bijdrage leveren aan het verzorgen van klinische lessen voor de eigen afdeling en daarbuiten;
 • inwerken en begeleiden van nieuwe collega’s, leerlingen en stagiaires.

Benodigde competenties:

 • Je bent zelfstandig.
 • Je hebt goede sociale vaardigheden.
 • Je kunt jezelf goed uitdrukken.
 • Je bent oplettend.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt een afgeronde IC-opleiding.
 • Je hebt het afgelopen jaar op de IC gewerkt.
 • Je cv is in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 enkelzijdige A4-pagina’s groot.
 • Je bent bereid zowel in Apeldoorn als Zutphen te werken.

Goed om te weten

De opdrachtgever verzoekt om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/