Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
12/10/2020
Locatie
Regio Utrecht, Netherlands
Branche
IT  
Soort
Alle  

Omschrijving

 • Functietitel: Ervaren IV-adviseur medisch
 • Regio: Utrecht (en Hilversum)
 • Duur: 1 jaar
 • Optie tot verlenging: ja
 • Uren per week: 32
 • Solliciteren kan tot en met: 16 december 2020

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een senior IV-adviseur medisch.

Je werkzaamheden:

 • opstellen van meerjarenplannen voor planvorming, prioriteitstelling c.q. IV-projectinitiatieven met de specifieke aandachtsgebieden geneeskundige opleidingen en IT/technologie.
 • voorbereiden van medische IV-projectinitiatieven en het (op basis van nader onderzoek) uitwerken van projectkaarten en -voorstellen in lijn met de binnen defensie geldende standaard voor projectmatig werken;
 • bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het portfolio van IV-projecten binnen de militaire gezondheidszorg.
 • onderzoeken en evalueren van IV-behoeften binnen de diverse zorgonderdelen van de militaire gezondheidszorg en in het bijzonder bij het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC);
 • onderzoeken van knelpunten in de medische IV en hierover adviseren; in het bijzonder bij het DGOTC;
 • onderzoeken en beschrijven van processen, informatiestromen en de hierbij gebruikte IT-toepassingen binnen de zorgonderdelen van de militaire gezondheidszorg, en bij DGOTC in het bijzonder.
 • in kaart brengen en opstellen van functionele specificaties, programma’s van eisen voor verwerving/aankoop, ontwikkeling, inrichting en implementatie van IT-toepassingen en IV binnen de militaire gezondheidszorg;
 • zorg dragen dat de businessaspecten van de in projecten betrokken zorgbedrijven en de daarbij beoogde mijlpalen voldoende worden belicht.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van informatiemanagement binnen de gezondheidszorg, zoals Health Informatics, Medische Informatiekunde, Klinische Informatiekunde, of op een voor onderwijs en training relevant gebied, zoals Innovatiemanagement of Technische Bedrijfskunde.
 • Je bezit een certificaat PRINCE2 Practitioner of IPMA B/C.
 • Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van businessanalyse, zoals BCS, IIBA, PMI of DSDM.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als businessanalist, businessconsultant of informatieanalist bij complexe (en omvangrijke) projecten en vraagstukken op het snijvlak van IT en bedrijfsvoering binnen de gezondheidszorg en/of het onderwijs. Met complex wordt bedoeld: het aansturen van een projectteam van in- en externe medewerkers en vertegenwoordigers van leveranciers met een minimale grootte van 10 personen. Met omvangrijk wordt bedoeld: een project met een impact op de hele zorginstelling/bedrijf.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het schrijven van informatieplannen, business cases en/of adviesrapporten, opgedaan in minimaal 5 verschillende opdrachten.
 • Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en werkervaring met het onderwijsproces op het gebied van zorg, de besturing van onderwijs en trainingen, en de ondersteuning van het onderwijsproces met IT en de belanghebbenden hierbij en/of het zorgproces ambulante zorg, opgedaan in de laatste 5 jaar.
 • Je hebt ervaring met de toepassing en invoering van blended-leermethoden en gepersonaliseerd/adaptief leren, opgedaan in tenminste 2 verschillende opdrachten/projecten.
 • Je hebt minimaal in 5 opdrachten of projecten advieswerkzaamheden uitgevoerd met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de ontwikkelingen en effecten van digitalisering en informatisering in het onderwijs en/of de gezondheidszorg en de samenhang en afstemming met de business, opgedaan binnen minimaal 5 verschillende opdrachten/projecten.
 • Je hebt kennis van en werkervaring van elektronische leeromgevingen en het digitaliseren van onderwijsmethoden.
 • Je hebt kennis van de processen ITIL, LEAN en Agile/Scrum.
 • Je hebt kennis van vigerende (en voorgenomen) wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en IV/IT.
 • Je cv is in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 enkelzijdige A4-pagina’s groot.

Benodigde competenties:

 • Je bent resultaatgericht.
 • Je bent gericht op samenwerking.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je bent verantwoordelijk.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Goed om te weten

Voor deze functie moet een C- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/