fbpx
Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
04/02/2021
Locatie
Regio Diemen, Netherlands
Branche
IT  
Soort
Alle  

Omschrijving

 • Functietitel: Enterprise architect
 • Regio: Diemen
 • Duur: 1 april tot en met 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: in overleg
 • Uren per week: 38 (gemiddeld)
 • Solliciteren kan tot en met: 1 maart 2021

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een enterprise architect.

Functieomschrijving

Je houdt jezelf vooral bezig met ondersteunen van architectuur rondom activiteiten die de transformatie faciliteren, die nodig is voor de digitalisering van zorg en het werken met digitale zorg. Te denken valt aan de samenhang tussen verschillende (referentie-)architecturen in de zorg, afsprakenstelsels, normering, standaardisatietrajecten, datagedreven werken en eisen voor de toepassing van nieuwe technologie.

Je werkt aan de totstandkoming van architectuur- en informatieproducten, scenario’s, voorstellen en adviezen. In overleg en met afstemming kom je met oplossingen en tot realisatie van onderdelen. Je neemt deel aan commissies, adviesraden, werkgroepen en andere gremia, zowel intern als met veldpartijen. Daarnaast gebruik je jouw netwerk om draagvlak te creëren. Je draagt verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke totstandkoming van de producten. Verder bied je brede ondersteuning bij de vormgeving en het beheer van diverse architectuuruitingen.

De opdrachtgever verwacht een proactieve rol van je voor het realiseren van bovenstaande opdracht. Innovatieve ideeën en ontwikkelingen worden door je vertaald naar de architectuur en daarmee ook gepresenteerd aan het hele veld. In het bijzonder verlangt de opdrachtgever een begrijpelijke presentatie in de richting van bestuurders, waardoor informatievoorziening en architectuur in een ander en meer begrijpelijk daglicht komen te staan.

Benodigde competenties:

 • Je bent een autoriteit.
 • Je zet het maatschappelijk belang voorop.
 • Je werkt op strategisch niveau, maar kunt ook concretiseren en op detailkennisniveau uitwerken.
 • Je denkt over grenzen heen.
 • Je komt snel tot de kern van de zaak.
 • Je kunt hoofd- en bijzaken scheiden.
 • Je bent gericht op het leveren van kwaliteit en resultaat.
 • Je concretiseert inzichten in een onafhankelijk advies dat aansluit bij het gesprek aan de bestuurstafel.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-bacheloropleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als enterprise architect met het ondersteunen zoals hierboven beschreven, opgedaan in het zorgdomein.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het ondersteunen van digitalisering binnen de publieke sector en de daarbinnen ontwikkelde architecturen, specifiek opgedaan in het zorgdomein.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met de stelsel- en domeinarchitecturen binnen de publieke sector en het ondersteunen en formuleren van beslissingen hierover voor beslissers en bestuurders, specifiek opgedaan in het zorgdomein.
 • Je hebt certificaten voor TOGAF en ArchiMate.
 • Je hebt een certificaat voor Agile.
 • Je hebt actuele kennis van innovatieve ontwikkelingen en nieuwe technologieën.
 • Je houdt jezelf bezig met complexe vraagstukken, waarvoor brede kennis en expertise vereist zijn.
 • Je hebt ervaring met UML, DYA, Dragon1, BPMN, DevOps en/of PRINCE2.
 • Je voegt een motivatie toe (maximaal 1 enkelzijdige A4-pagina). Geef daarin aan waarom je jezelf geschikt acht voor deze functie.
 • Je cv is in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 enkelzijdige A4-pagina groot.

Goed om te weten

De opdrachtgever verzoekt om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/