Selecteer een pagina
Axiflex bv
Gepubliceerd op
07/09/2020
Locatie
Regio Woerden, Netherlands
Branche
Soort
Alle  

Omschrijving

 • Functietitel: Beleidsadviseur onderwijshuisvesting
 • Regio: Woerden
 • Duur: 6 maanden
 • Optie tot verlenging: ja
 • Uren per week: 24
 • Solliciteren kan tot en met: 9 september 2020

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een beleidsadviseur onderwijshuisvesting.

Functieomschrijving

Je gaat jouw eigen opdracht vormgeven. Je bent dus iemand met beleidservaring, die zelf het projectplan kan opstellen.

Verantwoordelijkheden:

 • project Vergoeding/vervanging investeringen in beveiliging schoolgebouwen, in overleg met Marsh;
 • vernieuwing gymzaal Coba Ritsemastraat of uitbreiding van een bestaande gymzaal (voortgezet onderwijs);
 • ondersteuning bij Verdiepingsslag Strategische Heroriëntatie;
 • ondersteuning bij vervroegde herijking IHP + eventuele aanpassing vaststellingsovereenkomst met schoolbesturen;
 • deelname aan Beleidskader verkeersveiligheid schoolomgevingen (initiatief team Verkeer);
 • onderzoek naar oorzaak en verantwoordelijkheden in verband met herstel constructiefout dak Margrietschool (beleid + vastgoed, gaat om dossieronderzoek);
 • vervanging dakbedekking Cultuurhuis Oudewater (constructiefout);
 • behoud dependance scholencluster Harmelen (hoeveelheid lokalen, tijdsduur, koop/huur tijdelijke lokalen of langer onderhoud bestaand gebouw);
 • startnotitie of memo haalbaarheid vestiging Berg en Boschschool in Woerden (speciaal onderwijs voor 4-18 jarigen).

Mogelijk in relatie tot de afdeling Vastgoed:

 • aankoop schoolwoningen Andersenpad (ook ruimer in relatie tot andere panden in S&P en Harmelen);
 • aankoop grond in de wijk Middelland wegens verplaatsing bestaande scholen.

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als beleidsadviseur onderwijshuisvesting en bij voorkeur binnen een gemeente.
 • Je hebt kennis op hoofdlijnen van vastgoed-gerelateerde zaken (bouwkunde/civiele techniek, financieel en juridisch. Dit moet duidelijk toegelicht worden in je cv.
 • Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding.
 • Je hebt inhoudelijke kennis van wet- en regelgeving voor onderwijshuisvesting en (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het optreden als verbindende factor tussen college & ambtenaren enerzijds, en schoolbesturen & schooldirecteuren anderzijds. Licht dit duidelijk toe in je cv.
 • Je cv is in het Nederlands opgesteld en maximaal 4 enkelzijdige A4-pagina’s groot.
 • Je vermeldt minimaal 1 relevante referentie op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).

Benodigde competenties:

 • Je bent een teamspeler.
 • Je staat open voor inbreng van anderen, zowel in- als extern.
 • Je kunt geven en nemen.
 • Je kunt snel schakelen.
 • Je zoekt de grenzen op.
 • Je hebt goede contactuele en schriftelijke vaardigheden.
 • Je durft feedback te geven.
 • Je kunt feedback ontvangen.
Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/