Selecteer een pagina
Axiflex BV
Gepubliceerd op
20/07/2020
Locatie
Bilthoven, Netherlands
Branche
IT  
Soort
Alle  

Omschrijving

Duur: 1 september 2020 tot en met 1 oktober 2021
Optie tot verlenging: Ja
Uren per week: 32
Solliciteren kan tot en met: 7 augustus 2020

Axiflex zoekt voor haar opdrachtgever een adviseur informatiemanagement.
Functieomschrijving
Van de adviseur informatiemanagement wordt verwacht dat hij/zij, in nauwe afstemming met de programmamanagers NHS en PSIE actief bijdraagt aan verbeteringen in de informatiehuishouding van de programma’s en de uitvoer en begeleiding van lopende ICT gerelateerde projecten ten behoeve van het primaire proces en goede landelijke monitoring en evaluatie
Werkzaamheden
 • Projecten - Uitvoerend
 • Realisatie en implementatie Digitale Hielprikkaart, project net gestart met Illionx, deelname aan twee-wekelijkse sprints, deelname aan Stuurgroep digitale hielprikkaart, advisering richting informatiebeveiliging, voortgangsrapportages informatiebeveiliging, Stuurgroep AIC-NHS en Stuurgroep Praeventis. Sparring partner ten aanzien van ICT en informatiebeveiliging.
 • Project API gateway vanuit CvB begeleiden (lid stuurgroep API-gateway) en afhankelijkheden met Digitale hielprikkaart bewaken
 • Implementatie NHS-LIMS in de screeningslaboratoria begeleiden
 • Coördinatie op verdere uitbreiding Hielprik in Praeventis, NHS- LIMS en aansluiting op systemen van externe labs (o.a. bij GALK, MPSI, SCID, CPT2, BKT en CACT, ALD)
 • Inrichten en bijhouden wijzigingenoverzicht NHS voor DVP-BIS en WASNHS
 • Ondersteuning bij overzetting Bericht Goede Uitslag naar nieuwe contractpartner, deelname projectgroep BGU
 • Opstellen van een notitie administratief geboortebericht, volgens welke route we deze berichten beter en vollediger binnen zouden kunnen halen anders dan via de verloskundige ICT systemen en HL7 route (op verzoek van VWS-via programmamanager NHS)
 • Hoofdstuk informatievoorziening t.b.v. uitvoeringstoets SMA opstellen -oplevering eind september 2020
 • Het beoordelen van architectuur, systeemontwerp en gedetailleerd ontwerp bij doorontwikkeling Praeventis;
 • Doorontwikkeling roadmaps Praeventis PSIE en NHS obv wensen die er liggen uit tijdperk “Vernieuwd Praeventis”.
 • Advisering over inrichten cliëntportaal NHS en PSIE vanuit planning roadmap Praeventis.
 • Het bewaken van overzicht en continuïteit van alle ICT systemen (zoals NEONAT, NEORAH, LIMS systeem IDS, koppelingen met screeningslaboratoria).
 • Twee-wekelijks intern afstemmingsoverleg met programmamanagers. • Het informeren van RIVM/CVB met betrekking tot voortgang, knelpunten en verbeter- mogelijkheden in de lopende projecten;
 • Werkgroep informatievoorziening NHS, programmacommissies en PNS-afdeling op de hoogte houden van voortgang op diverse projecten en landelijke ontwikkelingen

Functie-eisen

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan.

 • Geen ervaring en Universitair denkniveau
 • Universitair niveau, medische of bedrijfskundige informatica, medische informatiekunde of vergelijkbare achtergrond
 • Je hebt 5 jaar ervaring met de informatie-uitwisseling in de verloskundige zorg en de kindergeneeskunde en globale kennis van de processen in de zorg binnen genoemde afdelingen
 • Kennis van en ervaring met juridische en privacy-technische aspecten van de zorg in het bijzonder binnen de pre en neonatale screening.
 • Je hebt minimaal 5 jaren ervaring met van ICT-ontwikkelingen in de zorg
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het in kaart brengen van ketenprocessen in de (preventieve) zorg
 • Je hebt aantoonbare kennis van ontwikkeltrajecten van complexe informatiesystemen in de geboortezorg/pre- en neonatale screening
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het in kaart brengen van ketenprocessen binnen de door CVB geregisseerde pre- en neonatale screeningen
 • Je hebt aantoonbare kennis van (het begeleiden van) aanbestedingstrajecten betreffende complexe informatiesystemen
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met preventieprogramma’s NHS en PSIE
 • Je hebt kennis van en ervaring met partijen relevant in de pre- en neonatale screening (verloskundige/kinderartsen/ laboratoria)
Contactform
Sollicitaties met een meegeleverde motivatie welke is geschreven op de vacature en onderbouwing met ja/nee + korte toelichting verhogen de kans op een uitnodiging voor een intakegesprek.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/