fbpx

Interim Manager CIO Office

Utrecht is één van de snelst groeiende stad van Nederland. Dit vraagt van de gemeente dat ze een
sterke focus heeft op het begeleiden van deze groei zodat de stad aantrekkelijk, leefbaar en
inspirerend is én blijft voor de inwoners, ondernemers en bezoekers. Elke afdeling van de gemeente
Utrecht biedt daaraan een bijdrage.

Met het coalitieakkoord “Ruimte voor iedereen” heeft de gehele bedrijfsvoering van de gemeente
Utrecht de opdracht om zich nog meer te richten op het wendbaarder werken van de gehele
organisatie . Dit om de uitdagend e opgave van de stad “gezond stedelijk leven voor iedereen” te kunnen
realiseren. De digitale infrastructuur is van wereldklasse, de beroepsbevolking is goed opgeleid en we
hebben een traditie van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en ov erheid.
D e technologie ontwikkelt zich razendsnel en het is van belang om te blijven investeren in zowel de
lokale digitale infrastructuur als in het Utrechtse digitale ecosysteem. Deze bijdrage wordt geleverd
door de Informatie en Proces manage ment (IPM ) afdeling samen met de organisatie onderdelen
(business) binnen de gemeente Utrecht. Het CIO Office is hier onderdeel van. Het CIO Office stelt beleid
en kaders vast op het gebied van IPM, bevordert dat dit beleid uitvoerbaar is, bevordert dat nieuw
belei d adequaat wordt geïmplementeerd en op effect en implementatie wordt gemonitord. Daarnaast
draagt het CIO office zorg voor continue vernieuwing en verbetering van het bestaande
systeemlandschap.

Het CIO Office bestaat uit adviseurs op het gebied van Innovatie, Architectuur, Informatiebeheer,
Procesmanagement, Basisregistraties, Datagedreven werken, Common Ground, Portfoliomanagement
en Open Overheid. De Functionaris voor Gegevensbescherming en de Concern Informatie Security
Officer (CISO) zijn binnen het office gepositioneerd. Voor het CIO Office zoeken wij een interim
manager, die tevens strategisch adviseur is.

Je taken zijn:
Je stuurt en faciliteert het team CIO Office van 12 – 14 professionals op vakmanschap en doorontwikkeling. Kernwoorden zijn integraliteit , samenwerking en communicatie. Tevens ben je de steun en toeverlaat van de CIO en indien gewenst vervang je haar in strategische en bestuurlijke overleggen.

Jij bent:

De versterking bedrijfsvoering vraagt een andere invulling en positionering van het CIO office in relatie tot haar stakeholders en andere IPM en ICT afdelingen. De opdracht voor de interim manager is om hier samen met het team verder invulling aan te geven. Wij vragen d oorzettingsvermogen, autoriteit, kennis van agile werken en organisatieontwikkeling . Je bent in staat om met de professionals binnen het CIO office d oor te ontwikkelen tot een high performing team.

Voor een succesvolle invulling van deze belangrijke functie hechten we sterk aan een academisch werk – en denkniveau, aantoonbaar via relevante werkervaring . Daarnaast kun je leunen op meer dan 8 ​ jaar concrete en relevante kennis en ervaring van/met het vak gebied, bij voorkeur binnen de (rijks)overheid. Ook heb je stevige posities bekleed in vergelijkbare functies en heb je ervaring met het
aansturen van vakprofessionals op het vlak van digitalisering en ICT.

Aanvullend heb je:

  • Kennis van informatietechnologie
  • Grote affiniteit met bestuurlijke en organisatie vraagstukken
  • Een relevant netwerk zowel binnen en als buiten de gemeentelijke organisatie, op zowel
    strategisch als uitvoerend niveau;

Goed om te weten
Door de weging van de antwoorden op de uitvraag wordt de rangorde in prijs/kwaliteit bepaald. Alleen
van de 5 hoogst scorende offertes worden nader gewogen op de kwaliteit. De kandidaten in de 2
hoogst scorende offertes worden uitgenodigd voor een gesprek. Indien het klikt word t aan één van hen
de opdracht gegund. Indien het aantal offertes de 10 niet overstijgt kunnen alle offertes nader op de
kwaliteit beoordeeld worden.
Gesprekken zijn gepland op donderdag 13 februari tussen 10.45 en 14.15 uur.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met onze recruiter door te bellenlive chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 25 34 74 25.

Contact

9 + 14 =